Aasa została sygnatariuszem dokumentu, który zobowiązuje do promowania różnorodności w miejscu pracy. Karta Różnorodności to inicjatywa wspierana przez KE.

Aasa to międzynarodowa firma zajmująca się szeroko pojętą działalnością finansową. Marka najbardziej znana jest ze swoich zobowiązań ratalnych dla klientów indywidualnych, a także z pożyczek dla przedsiębiorców już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Znakiem rozpoznawczym Aasy jest ogromne zaangażowanie w inicjatywy zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykładem może być ogólnopolska kampania Aasy Netu, która ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.

Niedawno marka podpisała Kartę Różnorodności – dokument, który zobowiązuje firmy do promowania różnorodności kulturowej, etnicznej oraz społecznej w swoim środowisku pracy. Aasa zamierza stosować się do wymogów dokumentu w swoich oddziałach na terenie Polski, Estonii i Szwecji

Karta Różnorodności – co to takiego?

Karta Różnorodności to dokument, którego podpisanie zobowiązuje sygnatariuszy do wspierania różnorodności wśród swoich pracowników. To inicjatywa szczególnie promowana przez Komisję Europejską. Powstała w ramach działań na rzecz równości społecznej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Sygnatariusze Karty Różności zobowiązują się chronić swoich pracowników przed segregacją ze względu na narodowość, płeć, religię, poglądy polityczne, orientację seksualną, przekonania, stan zdrowia itp.

Aasa stawia na różnice

Międzynarodowa firma Aasa podpisała Kartę Różnorodności w swoich oddziałach na terenie Polski, Estonii i Szwecji. Wspieranie pracowników w odmiennościach kulturowych, społecznych i etnicznych jest w przypadku tej marki szczególnie ważne, ponieważ jej personel tworzą osoby pochodzące z różnych krajów. W swoich oddziałach firma zatrudnia osoby z Polski, Estonii i Szwecji, ale także Finlandii, Czech, Kazachstanu, Ukrainy, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii. Przeważająca część pracowników podkreśla, że to właśnie różnorodność w najwyższym stopniu stanowi o sile ich zespołu.

W celu dostosowania działalności  do wymogów podpisanego dokumentu, Aasa ma wdrożyć nowe zasady zarządzania różnorodnością, a także politykę równego traktowania. W ten sposób firma chce przekazać swoim pracownikom postawę otwartości na drugiego człowieka.

Podpisanie Karty Różnorodności jest wyrazem wyznawanych przez nas wartości. Naszą największą przewagą jest właśnie to, że jesteśmy międzynarodowym i bardzo zróżnicowanym zespołem, który na co dzień wspiera się i szanuje. Dzięki temu możemy lepiej i z większym zrozumieniem odpowiadać na potrzeby współczesnego, coraz bardziej różnorodnego społeczeństwa  – mówi Ovais Siddiqui, Prezes Zarządu Aasa Polska.

 

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *