Narodowy Bank Polski przeprowadził w III kwartale 2018 roku ankietę wśród polskich banków. Miała ona na celu ocenę aktualnej sytuacji na rynku kredytowym. Okazuje się, że w ostatnim czasie banki złagodziły warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych, natomiast zaostrzyły je wobec kredytów mieszkaniowych oraz kredytów dla firm. Zmianom uległy też niektóre warunki polityki kredytowej.

„Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” – taki tytuł nosi informacja opublikowana przez NBP w dniu 5 listopada 2018 roku. Zostały w niej ujęte wszelkie zmiany polityki kredytowej banków oraz zmiany w popycie na poszczególne rodzaje kredytów, które miały miejsce w III kwartale 2018 roku. W badaniu wzięło udział 27 banków  o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%. W materiale NBP przedstawiono również prognozy na IV kwartał br.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez ankietowane banki w III kwartale 2018 roku:

  • Kredyty dla przedsiębiorców: zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, szczególnie w segmencie MSP oraz modyfikacja polityki kredytowej, w tym wydłużenie maksymalnego okresu kredytowania i obniżenie maksymalnej kwoty kredytu.
  • Kredyty mieszkaniowe: zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych oraz złagodzenie warunków polityki kredytowej, w tym obniżenie marży kredytowej i pozaodsetkowych kosztów kredytu.
  • Kredyty konsumpcyjne: złagodzenie kryteriów oraz warunków przyznawania kredytów – wydłużenie maksymalnego okresu kredytowania oraz obniżenie marży kredytowej.

W kwestii zmian popytu, banki zaobserwowały niewielki wzrost zainteresowania kredytami dla przedsiębiorstw. W przypadku kredytów konsumpcyjnych nie zaobserwowano większych zmian.

Jak wyglądają prognozy banków na IV kwartał 2018 roku?

Banki biorące udział w badaniu przewidują niewielkie zaostrzenia polityki kredytowej wobec przedsiębiorców, a pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu zgłaszanego przez MSP na kredyt długoterminowy. Ponadto banki deklarują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej oraz oczekują istotnego spadku popytu w zakresie kredytów mieszkaniowych. W przypadku kredytów konsumpcyjnych większość banków nie oczekuje zmiany popytu, natomiast pojedyncze banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej w tym zakresie.

0
Udostępnień
Google+

1 Komentarz

  1. kiguniuasz
    4 grudnia 2018 at 21:30 — Odpowiedz

    Ja wziąłem kredyt dla mojej firmy online – w KredytMarket i to był dobry wybór. Bez zbędnych formalności, stania w kolejkach – wszystko przez internet. I można dostać nawet do 50 tys. zł 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *