Warszawska Giełda Papierów Wartościowych chętnie promuje i wyróżnia firmy odpowiedzialne społecznie. Tym razem, GPW po raz pierwszy wzięła pod uwagę spółki spoza głównych indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80. Dowodem uznania dla tych firm jest certyfikat RESPECT, o który mogą ubiegać się spółki pragnące potwierdzić spełnianie standardów GPW w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego. Ubiegając się o przyjęcie do składu RESPECT Index, jak i o Certyfikat RESPECT, wypełniane są ankiety, w których ocenie poddawana jest odpowiedzialność spółki w trzech obszarach: ładu korporacyjnego, społecznym i środowiskowym.

Provident jest jedyną firmą pożyczkową której akcje są notowane na giełdzie

W tegorocznym indeksie spółek odpowiedzialnych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała firmie Provident Polska certyfikat RESPECT. Jest to duże wyróżnienie dla spółki, która jako pierwsza i jedyna firma nienależąca do głównych indeksów GPW, spełniła wymagane standardy biznesu odpowiedzialnego społecznie. Warto zaznaczyć, że Provident jest jedyną firmą pożyczkową której akcje są notowane na giełdzie. Grupa International Personal Finance, która jest właścicielem Provident Polska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawiła się po raz pierwszy 27 marca 2013 roku. Wtedy akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Głównym GPW pod nazwą Provident w ramach tzw. notowania równoległego.

„Jesteśmy obecni w Polsce od ponad 20 lat i w tym czasie z naszej oferty skorzystały ponad 4 mln Polaków. To zobowiązuje i dlatego zasady ładu korporacyjnego i odpowiedzialność społeczna to kluczowe elementy naszego biznesu. O tym, że nie są to puste deklaracje, świadczy fakt, że pozytywnie przeszliśmy weryfikację i uzyskaliśmy Certyfikat RESPECT od GPW.”Agnieszka Kłos, prezes Provident Polska.

Przejawy społecznej odpowiedzialności firmy Provident

Kolejnym ważnym przejawem społecznej odpowiedzialności firmy Provident jest fakt, że od 2014 roku jako jedyna firma pożyczkowa przygotowuje raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedstawia w nim działania na rzecz etyki, odpowiedzialnego pożyczania oraz dialogu z interesariuszami i zaangażowania społecznego. Ponadto spółka od 2012 roku jest sygnatariuszem polskiej Karty Różnorodności, w 2013 roku wdrożyła do swoich działań Kodeks Etyczny (który jest fundamentem notowanej na londyńskiej giełdzie Grupy International Personal Finance, do której należy Provident). Dodatkowo spółka w 2017 roku podjęła decyzję o zobowiązaniu do przestrzegania zapisów Deklaracji Standardu Minimum Programu Etycznego.

„Wyróżniamy się również skalą aktywności na rzecz samoregulacji. Nadaliśmy bezwzględny priorytet edukacji finansowej oraz jasnej, przejrzystej komunikacji z klientami, ponieważ samoregulacja to jeden z filarów etycznego i odpowiedzialnego biznesu. To przyjęcie na siebie dobrowolnego zobowiązania, że zrobimy coś więcej niż tylko to, czego wymaga od nas prawo. My bierzemy na siebie takie zobowiązanie i dlatego tak bardzo cieszy nas Certyfikat RESPECT potwierdzający naszą społeczną odpowiedzialność.” – dodaje Agnieszka Kłos.

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej skład indeksu RESPECT ogłoszono w 2009 roku w Warszawie. Obejmuje on swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. W indeksie brane pod uwagę są spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Tegoroczna edycja osiągnęła rekordową liczbę spółek, gdyż jest ich aż 31. Najnowszy skład RESPECT Index obowiązywać będzie od 27 grudnia 2018 roku.

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *