W tekście o wynikach finansowych instytucji pożyczkowych, podaliśmy informację o stracie poniesionej przez firmę Everest Finanse, właściciela marki Bocian pożyczki. Podpieraliśmy się tam wynikami sprawozdania finansowego Everest Finanse SA. Tym czasem trzeba wyjaśnić dlaczego tamto sprawozdanie nie mogło stanowić prawidłowej oceny sytuacji majątkowo – finansowej.

Sprawozdanie połączone pro forma Bocian pożyczki

Począwszy od 2016 roku Spółka sporządza sprawozdanie połączone pro forma, obejmujące dane finansowe Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp.k. Sprawozdanie to przedstawia dane finansowe jakie osiągałaby spółka Everest Finanse Sp. z o.o. Sp.k. w sytuacji, gdyby nie doszło do transakcji zbycia przedsiębiorstwa w dniu 29.02.2016 roku. Powodem dokonania tej transakcja były zmiany w przepisach regulujących rynek pożyczkowy, jakie weszły w życie w 2015 r. (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw). Jedna z kluczowych zmian, która weszła w życie w marcu 2016 r. polegała na tym, że przedsiębiorstwo udzielające pożyczek konsumenckich nie może działać jako spółka osobowa, a w takiej formie była prowadzona działalność przez Everest Finanse.

W związku z powyższym, Spółka sporządza sprawozdanie połączone pro forma, w którym w wyniku dokonanych wyłączeń zostały wyeliminowane m.in. skutki dokonanych przeszacowań do wartości godziwej przejętych w ramach przedsiębiorstwa składników aktywów, co umożliwia obligatariuszom i bankom (głównym źródłem kapitału obcego są obligacje korporacyjne i kredyty bankowe) ocenę ciągłości prowadzonej przez Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k. działalności pożyczkowej.

Dodatnie wyniki finansowe Bocian pożyczki

Sprawozdanie finansowe pro-forma po 2Q 2018 znaleźć można w linku. Wynika z nich jasno, że firma zanotowała w roku 2017 zysk w kwocie ponad 72 mln złotych. Również w roku bieżącym spóła cały czas generuje zysk i po pierwszym półroczu 2018 może pochwalić się ponad 15 milionami zysku netto.

Przypomnijmy, że spółka Everest Finanse skutecznie przejęła w ostatnim czasie firmę Tempo Finnase, właściciela marki finan pożyczki.

Podczas ostatniej Gali Loan Magazine Awards 2017 Bocian pożyczki zostało wybrane marką roku rynku pożyczkowego w Polsce.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *