Etyka – w najprostszym ujęciu – to zespół norm moralnych, którymi kieruje się człowiek. Obecnie coraz częściej można spotkać się z takimi pojęciami, jak etyka medycyny, etyka dziennikarska czy etyka biznesu. Pierwsze dwa pojęcia mają swoją definicję i funkcjonują od lat. Etyka biznesu również nie jest nowością, jednak stale wzrasta nacisk kładziony na stosowanie dobrych praktyk także wśród firm i przedsiębiorstw.

Odpowiedzialność, uczciwość, zyski

Jak wiadomo, każdy przedsiębiorca pragnie, by jego biznes przynosił jak największe zyski. Skupiając się na strategiach marketingowych i celach biznesowych nie można jednak zapominać o etyce, która staje się nieodzowną częścią prowadzenia firmy. Oprócz działania zgodnego z literą prawa, należy również pamiętać o zasadach moralnych, takich jak uczciwość, sprawiedliwość, szczerość, lojalność czy poszanowanie cudzej pracy. Zasady te powinny być stosowane wobec pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów firmy. Przedsiębiorcy dbający o wizerunek swojej działalności wiedzą, że powinni rzetelnie wywiązywać się z podjętych zobowiązań, z umiejętnością przyznawać się do błędu, stosować zasady uczciwej konkurencji oraz z dbać o środowisko naturalne. Wszystko to wpływa na postrzeganie firmy jako rzetelnej i godnej zaufania, co może przełożyć się na jej sukces.

Firma działająca etycznie – dobry partner w biznesie

Niestety nadal część właścicieli firm przedkłada cele związane z zyskami ponad zasady moralne, wybierając zjawiska takie jak korupcja, wyszukiwanie kruczków prawnych do osiągnięcia założonych celów, przekłamywanie oferty (np. w reklamie). Margita Kaczmarek, Prezes Zarządu spółki Surat i członek Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zauważa, że: spora część przedsiębiorstw prowadzona jest z naciskiem na pozyskanie jak najlepszych wyników, a zatem jak najwyższych zysków. Właśnie to jest ich nadrzędnym celem. W takich firmach na wybór strategii decydujący wpływ ma często przede wszystkim opłacalność danego posunięcia, a nie jego ocena moralna.

Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie, a kontrowersyjne działania biznesmenów pragnących zminimalizować koszty i uzyskać jak największe zyski są coraz częściej piętnowane. Osoby dbające o etykę w biznesie wiedzą, że może ona przesądzać o sukcesie firmy. Z firmą przestrzegającą zasad etyki biznesu partnerzy oraz pracownicy chętniej podejmą współpracę, a także konsumenci docenią jej dobrą reputację i chętnie wybiorą jej produkty bądź usługi.

Etyka w biznesie to korzyść dla firmy

Margita Kaczmarek – Prezes Zarządu Surat Sp. z o.o.

Postępowanie zgodnie z zasadami etycznymi i moralnymi przynosi nie tylko korzyści wizerunkowe. Mogą one przynieść również wymierne korzyści finansowe. Poza usprawnieniem działania przedsiębiorstwa, właściciele mogą zminimalizować koszty związane z ewentualnymi konfliktami, kosztami odszkodowań lub postępowań sądowych. Osoby promujące etykę biznesu są zdania, że zysk nie może istnieć w oderwaniu od uczuć moralnych, dlatego każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się nad usprawnieniem procesów zarządzania w firmie. Działanie zgodnie z zasadami dobrych praktyk oraz w zgodzie z własnym sumieniem może stanowić klucz do sukcesu.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *