Europejska Grupa Finansowa Council została ukarana przez UOKiK za zamieszczanie niedozwolonych klauzul w swoich umowach. Ma zapłacić ponad 5,7 mln zł.

12 grudnia 2017 r. UOKiK podjął decyzję o nałożeniu na znanego pośrednika kredytowego kary finansowej za nieuczciwe praktyki. Europejska Grupa Finansowa Council ma zapłacić ponad 5,7 mln zł za stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorach swoich umów.

Europejska Grupa Finansowa Council działała w Polsce pod nazwą Personal Finance. Marka prowadziła swoje punkty w około 50 miejscowościach na terenie całej Polski, oferując usługi z zakresu pośrednictwa kredytowego. Jeszcze w 2016 r. na celownik wziął ją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ostrzegając polskich konsumentów przed podejmowaniem zobowiązań za pośrednictwem tego podmiotu. Działania te zostały podjęte po wielu skargach niezadowolonych klientów, którzy poczuli się oszukani przez Personal Finance.

Nieprawidłowości w umowach

Pod koniec zeszłego roku UOKiK stwierdził, że pracownicy placówek Personal Finance manipulowali informacjami, które przekazywali polskim konsumentom. W ten sposób wielu z nich zostało nakłonionych do podjęcia kredytów, których spłata znacznie przekraczała ich możliwości finansowe. Ogromna ilość nieprawidłowości zawarta była także we wzorach umów, które pracownicy marki przekazywali do podpisu potencjalnym klientom. Za niedozwolone zostało uznanych aż 13 klauzul, które podmiot zamieszczał w swoich umowach. Dotyczyły one na przykład oświadczenia konsumenta, że warunki umowy zostały ustalone w toku negocjacji, zobowiązania konsumenta do zapłaty na rzecz EGF Council wynagrodzenia w nieokreślonej wysokości za pośrednictwo w uzyskaniu pożyczki czy narzucenia udzielania rekomendacji EGF Council.

UOKiK uznał zamieszczanie tego typu informacji za rażące naruszenie interesów konsumentów, które stoi w sprzeczności z zasadą lojalnego zachowania kontrahenta względem konsumenta,  zasadą dobrej wiary i uczciwości w konstruowaniu umowy, a także zasadą niewykorzystywania uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty przy zawieraniu umowy. Wysokość nałożonej kary ustalono z uwzględnieniem celów prewencyjnych oraz represyjnych, biorąc pod uwagę okoliczności naruszenia przepisów oraz okres, stopień i skutki rynkowe naruszenia.

Jak ustrzec się przed nieuczciwymi firmami?

Pamiętajmy, aby przed podjęciem jakiegokolwiek zobowiązania finansowego najpierw dokładnie sprawdzić podmiot, z którym chcemy podjąć współpracę, np. porównać opinie o wybranych firmach pożyczkowych. W ten sposób zyskamy potwierdzenie, ze działają one uczciwie i zgodnie z prawem. Rzetelność usług świadczonych przez wielu polskich pożyczkodawców potwierdza Certyfikat Odpowiedzialnego Pożyczkodawcy Loan Magazine. Zostają nim uhonorowane te podmioty, które dbają o kondycję finansową swoich konsumentów i oferują pożyczki na przejrzystych zasadach.

 

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *