Polski sektor pośrednictwa kredytowego w IV kwartale 2017 r. stał przed wieloma wyzwaniami, związanymi głównie z wprowadzeniem nowego ustawodawstwa.

Sektor pośrednictwa kredytowego w IV kwartale 2017 r. stanął w obliczu wielu wyzwań. Działania branży w bardzo krótkim czasie musiały zostać dostosowane do wymogów nowej ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jak poradziły sobie z tym podmioty działające na polskim rynku? Sytuację branży pośrednictwa kredytowego w ostatnim kwartale ubiegłego roku podsumowuje najnowszy raport KPF. 

Sektor pośrednictwa kredytowego w świetle nowej ustawy

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytowymi i agentami weszła w życie w lipcu 2017 r. Celem zmian prawnych było wzmocnienie bezpieczeństwa polskich kredytobiorców oraz uregulowanie polityki kredytowej banków. Z raportu KPF wynika bezsprzecznie, że nowe przepisy nie wywarły negatywnego wpływu na działalność pośredników kredytów hipotecznych. Do osiągnięcia przez nich wysokich obrotów przyczynił się wysoki popyt na rynku nieruchomości mieszkalnych oraz na rynku finansowania zakupu nowych mieszkań.

Podsumowanie IV kwartału 2017 r.

Z danych zawartych w raporcie „Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce. IV kwartał 2017” wynika, że liczba kredytów hipotecznych, sprzedanych w ubiegłym roku przez pośredników zrzeszonych w KPF, wzrosła o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie zwiększyła się także łączna wartość podejmowanych zobowiązań tego rodzaju. Na tym polu pośrednicy odnotowali wzrost aż o 31%. Do tak wysokiego wyniku mógł bezpośrednio przyczynić się wzrost średniej wartości podejmowanego w ubiegłym roku kredytu hipotecznego. W 2017 r. było to przeciętnie 250 tys. zł. To najwyższy wynik odnotowany w całej historii badania.

Pośrednicy kredytowi w Polsce opierają swoją działalność głównie na kredytach hipotecznych. W ubiegłym roku łączna wartość kredytów udzielonych przez pośredników zrzeszonych w KPF stanowiła aż 6,4 proc. ogólnorynkowej wartości kredytów hipotecznych. To także najwyższy tego typu wynik odnotowany na przestrzeni analizowanych kwartałów.

W ubiegłym roku wzrósł jednak nacisk stawiany na sprzedaż kredytów firmowych oraz produktów instytucji pożyczkowych. IV kwartał 2017 r. pośrednicy zrzeszeni w KPF zakończyli z wynikiem aż 402,8 tys. sprzedanych produktów instytucji pożyczkowych. Ich łączna wartość przekroczyła 1 mld zł.

W perspektywie bieżącego roku, biorąc pod uwagę bilanse banków, przewidywany wzrost PKB, rosnące płace i konsumpcję gospodarstw domowych, aktywa bankowe powinny nadal rosnąć. Rosnące obciążenie podatkiem bankowym oraz z tytułu innych danin również nie będzie poprawiać rentowności. Banki, w poszukiwaniu oszczędności, nadal będą redukować liczbę placówek i zatrudnienie. To jest zaś dla sektora pośrednictwa tendencją korzystną, ponieważ banki, aby zrealizować plany sprzedażowe, będą nawet intensywniej korzystać z usług pośredników. – prognozuje dr Mirosław A. Bieszki, doradca ds. ekonomicznych KPF.

 

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *