Skład Kapituły Konkursowej plebiscytu Loan Magazine Awards 2017

jacek-wisniewski 

Jacek Wiśniewski, Radca Prawny, Of Counsel w kancelarii Squire Patton Boggs Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000), ukończył Kurs Główny Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowany przez University of Cambridge i Uniwersytet Warszawski (1998). Od 2004 roku doradca podatkowy w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, oraz, od 2008 roku, Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2013-2016 Członek (sędzia) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie. W czerwcu 2016 r. powołany na dwuletnią kadencję w Komitecie Konferencji (organie nadzorczym) Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jako Of Counsel w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Squire Patton Boggs doradza w zakresie consumer finance, usług płatniczych, prawa finansowego i bankowego, fuzji i przejęć oraz PE/VC. W zakresie usług finansowych doradza firmom pożyczkowym, bankom i sektorowi FinTech, ma duże doświadczenie we wprowadzaniu na rynek polski międzynarodowych firm z tych branż, negocjowaniu umów typu joint-venture pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji prawnej spełniającej odpowiednie wymogi regulacyjne, oraz w postępowaniach przed UOKiK.

rafal_tomkowicz_kapitula

Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Loan Magazine, związany z polskim rynkiem finansowym od 14 lat. Jako specjalista w zakresie wiedzy o finansach osobistych. Pełniłem funkcje menedżerskie i doradcze w kilku dużych instytucjach finansowych. Jestem autorem wielu publikacji poświęconych bankowości detalicznej. Współautorem jednej z pierwszych internetowych porównywarek finansowych. Redaktor naczelny internetowego nośnika informacji z obszaru wiedzy o bankowości www.banking-magazine.pl. Redaktor prowadzący pierwszego serwisu internetowego w całości poświęconego rynkowi pożyczek pozabankowych www.loan-magazine.pl, będącego wydawcą certyfikatu Odpowiedzialnego Pożyczkodawcy. Pomysłodawca i współtwórca spółki Sfera Finansów SA. W 2012 roku z sukcesem zawiązał spółkę akcyjną w ramach pozyskania środków pieniężnych z funduszu inwestycyjnego AER Finance dla stworzonego przez siebie projektu „wirtualny doradca finansowy”. Pełni w spółce funkcję prezesa zarządu. Przewodniczący rady nadzorczej spółki Inwestycje.pl SA, notowanej na rynku akcji GPW, oraz partner zarządzający w agencji marketingu internetowego Finpress.

edyta-szymczak

Edyta Szymczak – z branżą finansową związana od ponad 14 lat, w tym od ponad 10 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego Kierunku Menedżerskiego. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje m.in. dyrektora sprzedaży,  dyrektora operacyjnego, pełnomocnika zarządu, członka zarządu. Od 2007 roku w Grupie Kapitałowej KRUK. W latach 2009-2011 w ERIF BIG S.A. odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej. Nadzorowała również procesy obsługi konsumentów. Od połowy 2011 roku jest prezesem zarządu ERIF BIG S.A. Od czerwca 2015 roku członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych w Konfederacji Lewiatan. Członek wielu rad programowych. W przeszłości również członek Komisji Etyki w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W lutym 2016 roku otrzymała wyróżnienie pt „Postać Roku” podczas Gali Loan Magazine Awards 2015 za szczególny wkład w rozwój pozabankowego sektora pożyczkowego.

andrzej-roter

Andrzej Roter – Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku S.A., BRE Banku S.A., BEST S.A. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor zasad dobrych praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w tym współautor dokumentu zasad dobrych praktyk KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.

slawomir-grzelczak

Sławomir Grzelczak – wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość (2002). Od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet – czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił ważne funkcje managerskie. W latach 2002-2004 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego, a w okresie 2004-2009 sprawował funkcję prezesa zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013 odpowiadał w Grupie Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface Słowenia. Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego. Od lipca 2013 r. – wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., odpowiedzialny za Pion Biznesu Korporacyjnego. Od końca czerwca 2014 pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

bartosz-pundyk

Bartosz Pundyk, Dyrektor Sprzedaży w CRIF. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od kilku lat bezpośrednio powiązany z biurami informacji gospodarczej. Dyrektor Sprzedaży w CRIF – wiodącego dostawcy informacji kredytowej w Europie oraz jednego z kluczowych podmiotów w skali światowej.  Odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek produktów związanych z zarządzaniem ryzykiem, rozwiązań antyfraudowych, systemów branżowej wymiany danych oraz automatyzacją i optymalizacją procesów podejmowania decyzji dostosowanych bezpośrednio do polskich uwarunkowań prawnych.

 

JAKUB KOSTECKI,  Prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. , Wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu (handel zagraniczny). Ukończył również Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute. Karierę zawodową rozpoczął w wieku 20 lat w firmie windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. W latach 2000 – 2004 współpracował z Kancelarią Prawną Koksztys, a przez następne dwa lata z Kancelarią Prawną Lexus gdzie pełnił funkcję kierownika Departamentu Prawnego odpowiedzialnego za nadzorowanie postępowań sądowych i egzekucyjnych, realizowanych na zlecenie klientów. Od 2006 roku związany z polsko-niemiecką firmą Kaczmarski Altor Asset Management Sp. z o.o., w której odpowiedzialny był za analizę, wycenę oraz zarządzanie nabytymi portfelami wierzytelności. W 2008 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa, a następnie prezesa Zarządu Kaczmarski Altor Asset Management. Od października 2008 roku wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, odpowiedzialny za rozwój współpracy z klientami strategicznymi, marketing i PR. Od listopada 2015 pełni równolegle funkcję prezesa Zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu zarządzania, windykacji, funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych. W 2017 roku Jakub Kostecki znalazł się w na liście najważniejszych menedżerów rynku windykacyjnego – „Who is who Rynek Windykacji”, opublikowanej przez Gazetę Finansową.

Krzysztof Opaliński – Absolwent Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. mechanik, 1982) oraz University of Manitoba w Kanadzie (MBA, 1990). W latach 1990-1995 pracował w firmie doradczej Aquarian Industries w Winnipeg jako konsultant oraz szef oddziału doradczego. Po powrocie do kraju pracował w firmach doradczych: Deloitte (1995-1996), Esprit Consulting (1997-2004) oraz Roland Berger (2008-2009) jako menedżer projektów. Od 2005 roku współtworzy Fines S.A., gdzie pełni  funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2009-2016 pełnił także funkcję Przewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

ADAM ŁĄCKI – Jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu o specjalności zarządzanie jednostkami służby zdrowia. Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych. Od 1 marca 2005 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Pod jego kierownictwem KRD stało się trwałym elementem w polskiej gospodarce, tworząc ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych. W 2014 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W 2016 roku Adam Łącki po raz kolejny został uznany przez „Gazetę Finansową” jednym z 25 najlepszych menedżerów świata finansów w Polsce, a rok później znalazł się na liście 25 najlepszych menedżerów roku 2017 magazynu Home&Market. W październiku 2017 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych.

Michał Konopka – Manager z wieloletnim doświadczeniem na międzynarodowym rynku finansowym. Odpowiedzialny za ryzyko, rozwój produktów jak i rozwój firm. Uczestniczył w zarządzaniu spółkami w krajach skandynawskich, Hiszpanii oraz w Polsce. Obecnie prezes SirAnalyst – spółki specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, optymalizacji strategii biznesowych oraz automatyzacji procesów kredytowych.

 

 

 

Artur Więckowski – Prezes Zarządu Comparison Sp. z o.o. – jednego z wiodących wydawców finansowych w polskim internecie. Absolwent SGH i University of Minnesota. Od końca XX w. związany z rozwojem nowoczesnych usług finansowych, w dynamicznie rozwijających się spółkach, w Polsce i na rynkach zagranicznych. Zdobywca nagród branżowych takich jak Effie, Złoty Spinacz, SABRE, SuperBrand i in.

 

 

 

Piotr Maciągowski Prokurent,Współwłaściciel E-Kancelaria GPF Sp. z o.o. Z branżą finansową związany do 15 lat. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydziału Finanse i Inwestycje. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pośrednictwa finansowego w 2002r. W bankowości pracował w latach  2006 do 2010 rozwijając sieć sprzedaży min. dla Deutsche Bank PBC SA. Cenne doświadczenie zdobył również w TU Europa gdzie odpowiadał za rozwój zewnętrznych kanałów dystrybucji w tym bankowości spółdzielczej. Kilkukrotnie pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w największych spółkach consumer finance w Polsce. Współtwórca oraz Prezes Zarządu Idea Partners Group S.A. – spółki specjalizującej się w sieciowym pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz pozabankowym finansowaniem przedsiębiorstw. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu produktów oraz procesów bancassurance dla banków oraz fintechów w Europie przy udziale Polskich i europejskich Towarzystw Ubezpieczeń. Aktualnie udziałowiec i Prokurent w E-Kancelarii GPF Sp zoo – spółce specjalizującej się w odzyskiwaniu wierzytelności na zlecenie oraz świadczeniu usług prawnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.  W ramach E-Kancelarii jest współautorem projektu łączącego fintech z usługami prawnymi.

 

 

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *