Know Your Consumer jest on zbiorem danych, na który składa się aktualny stanem wiedzy o klienci, na podstawie posiadanych informacji firma finansowa może poznać informacje o kliencie

Tomasz Grabarek, radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Grabarek, Szalc i Wspólnicy, przybliżył uczestnikom 3. edycji Finanse w Internecie program KYC, czyli Know Your Consumer. Jest on zbiorem danych, na który składa się aktualny stanem wiedzy o klienci. Na podstawie posiadanych informacji firma finansowa jest w stanie dowiedzieć się, jak wiarygodnym jest konsumentem oraz jakich operacji będzie dokonywał w przyszłości. Wskazał on 4 obszary, w których – według FATF (Financial Action Task Force), instytucje finansowe powinny przebadać klienta, a które stanowią podstawę KYC:

 

  • przy nawiązywaniu relacji biznesowych;
  • przy wykonywaniu jednorazowych transakcji powyżej przypisanego progu
  • kiedy występuje podejrzenie prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu
  • jeśli instytucja finansowa ma wątpliwości, co do prawdziwości bądź dokładności wcześniej uzyskanych danych identyfikujących klienta.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Radca prawny podkreślił, że identyfikacja klienta oraz nadzór nad systemem identyfikacji zarówno konkretnej osoby, jak i operacji, to nie jedyne zalety KYC. Umożliwia on opracowanie wewnętrznych procedur szkolenia personelu i zabezpieczeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także umożliwia monitorowanie, analizowanie oraz zgłaszanie właściwym organom informacji o podejrzanych transakcjach finansowych. Tomasz Grabarek omówił również wymogi prawne dla instytucji finansowych w Polsce, które obowiązują dziś oraz wskazał, czego można się spodziewać w najbliższej przyszłości. Obecnie jest to ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i art. 299 par. 1 kodeksu karnego, która definiuje przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Dyrektywa AML

Z kolei europejską podstawę prawną w w zakresie KYC stanowi tzw. III DYREKTYWA AML z dnia 26 października 2005 roku. Wskazał, że punktem przełomowym w budowie procedur identyfikacji klienta był atak na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Jednak już od 26 czerwca 2017 roku będzie obowiązywać IV Dyrektywa AML przeciw Praniu Pieniędzy, która m.in. wprowadza obowiązek rejestracji transakcji gotówkowych na kwotę 10 tys. euro lub większą (w Polsce będzie to 15 tys. euro). Radca prawny wylicza kilka trendów, w kierunku których idzie weryfikacji tożsamości klientów. Skupia się głównie na biometrii (m.in. tęczówki oka lub naczyń krwionośnych, czyli odcisk linii papilarnych palca. Nowością jest też crowd reputation, czyli budowanie wiarygodności klienta w oparciu o social media i i ogólne informacje dostępne online. Ciekawym rozwiązaniem jest też Facebanx – aplikacja umożliwiająca identyfikację na podstawie zdjęcia, głosu i skan dokumentu tożsamości.

Aktualności z rynku consumer finance

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyskał nowe kompetencje, które umożliwią jeszcze skuteczniejsze zwalczanie nadużyć na rynku finansowym. 15 grudnia 2018 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym. Dzięki wprowadzonym zmianom UOKiK może nałożyć kary na menedżerów, którzy umyślnie naruszyli zbiorowe interesy konsumentów lub świadomie …

7 grudnia 2018 roku Piotr Przedlacki, Prezes Zarządu Fines S.A., odebrał w imieniu marki Certyfikat Solidny Franczyzodawca.

Capital Service pozyskał 13,1 mln zł z emisji obligacji. Oferta 2,5-letnich papierów firmy pożyczkowej miała charakter prywatny.

W dniu 4 grudnia 2018r. Rzecznik Finansowy opublikował raport pt. “Kredyty konsumenckie. Bieżące problemy”. Raport stanowi swoiste podsumowanie stosowania wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w zakresie ustawy o kredycie konsumenckim ze szczególnym wskazaniem istniejących problemów i nieprawidłowości. Wskazać należy, iż w opinii Rzecznika zmiany ustawy o kredycie konsumenckim przyczyniły się …

Miloan Polska przygotował mnóstwo świątecznych promocji zarówno dla nowych, jak i dla stałych klientów marki. Co znajdziemy w jej ofercie?

Marka Pożyczka Plus zmieniła niedawno szatę graficzną swojej strony internetowej, by była ona jeszcze bardziej intuicyjna i przyjemna dla oka.
0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *