VII Kongres Sektora Pożyczkowego odbędzie się już 22 maja w Hotelu Marriott w Warszawie. O czym będziemy rozmawiać w tym roku?

Kongres Sektora Pożyczkowego to jedno z najważniejszych wydarzeń branży pozabankowej w Polsce. Spotkanie przedstawicieli największych firm pożyczkowych organizowane jest co roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się jeszcze w 2012 r. Już wtedy Kongres wzbudził ogromne zainteresowanie całego rynku, a jego popularność z roku na rok ciągle rośnie.

Kongres Sektora Pożyczkowego zorganizowany został w ramach odpowiedzi na palący problem znalezienia płaszczyzny do otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju branży pożyczkowej w Polsce. Tematy poruszane podczas spotkania odnoszą się w szczególności do praktyk biznesowych rynku pozabankowego, polskich i europejskich przepisów prawnych regulujących działalność tego sektora, a także innowacji technologicznych służących usprawnianiu procesów biznesowych.

VII Kongres Sektora Pożyczkowego – co nas czeka w tym roku?

VII Kongres Sektora Pożyczkowego odbędzie się już 22 maja w Hotelu Marriott w Warszawie. Wydarzenie otworzą Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, Jarosław Ryba, Prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych oraz Monika Zakrzewska, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

O godz. 9.15 rozpocznie się część spotkania poświęcona szansom i wyzwaniom, które stoją w tym roku przed sektorem finansowym i rynkiem pożyczkowym. Zakończy się ona dyskusją na temat kierunków rozwoju branży pożyczkowej w najbliższych latach. Po krótkiej przerwie rozpocznie się kolejny blok tematyczny, podczas którego zostanie podjęta próba oceny jakości portfela pożyczek w latach 2016-2017. Swoje komentarze na temat ówczesnej sytuacji przedstawi wielu ekspertów rynku finansowego w Polsce.

Po kolejnej przerwie uczestnicy spotkania poszerzą swoją wiedzę na temat zmian w otoczeniu prawnym sektora pożyczkowego. Będą również świadkami dyskusji, podczas której grono specjalistów spróbuje ustalić odpowiedź na pytanie „PSD – 2, czy zmiana prawa może być impulsem rozwoju rynku?”. Później nastąpi przerwa lunchowa, po której uczestników wydarzenia czeka ostatni już blok tematyczny, przedstawiający instytucję pożyczkową w odbiorze społecznym.

Kongres Sektora Pożyczkowego to wydarzenie, na którym nie może zabraknąć przede wszystkim kadr zarządzających firm pozabankowych. Poruszone podczas spotkania tematy mogą także stanowić doskonałe uzupełnienie wiedzy osób zajmujących się doradztwem i strategicznym, a także dostawców produktów i usług działających na rynku finansowym.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *