Ferratum Group już po raz ósmy wśród swoich klientów przeprowadziła badanie Wakacyjny Barometr. W przeprowadzanym co pół roku badaniu udział wzięły 22 tys. gospodarstw domowych, a analizie poddane zostały plany respondentów na lato, planowany sposób dokonywania zakupów, a także destynacje wakacyjnych wyjazdów.

W najnowszym badaniu wzrosła liczba ankietowanych, którzy planują wydać na wakacje więcej niż przed rokiem – o 26 proc. Wydatki bez zmian względem zeszłego roku deklaruje aż 40 proc. uczestników badania.

Jaką część wypłaty przeznaczymy na letnie wakacje?

Jaką część swojej miesięcznej wypłaty respondenci przeznaczą na letni wypoczynek? Badanie pokazało, że najbardziej rozrzutni są respondenci z Norwegii (68,5 proc.), Łotwy (67 proc.), Chorwacji (61,2 proc.) i Meksyku (60,3 proc.). Po drugiej stronie listy znalazły się kraje, których mieszkańcy na wakacje wydadzą najmniejszą część ze swojej pensji: Finlandia (39,7 proc.), Szwecja (37,9 proc.), Polska (14 proc.) i Brazylia (13,1 proc.).

Karta płatnicza zamiast gotówki

Aż 70 proc. badanych z Norwegii i Szwecji zamiast z gotówki woli korzystać z kart płatniczych. Taki wynik nie był dużym zaskoczeniem. Okazuje się jednak, że nie tylko w Skandynawii prym wiodą płatności kartą. Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że w tegoroczne wakacje będzie płacić kartą zamiast gotówką.

By zaspokoić swoje potrzeby bankowe w trakcie wakacji, z bankowości internetowej skorzysta ponad 60 proc. respondentów. Jednak najczęstsze korzystanie z bankowości elektronicznej w trakcie wakacji zadeklarowali ankietowani ze Szwecji, Kanady, Norwegii i Holandii – 80 proc.

Kupowanie online czy offline?

Produkty i usługi online tego lata kupować będzie około 30 proc. respondentów. Na czele rankingu stoją Wielka Brytania i Hiszpania. Po drugie stronie znalazły się zaś Finlandia, Łotwa i Meksyk, w których większość badanych stwierdziła, że będzie korzystać z tradycyjnych metod zakupów w te wakacje.

Wakacyjne podróżowanie

Docelowe miejsce wakacyjnych wyjazdów za granicą wybrało 8,7 proc. ankietowanych. Wyłącznie w obrębie swojego kraju podróżować będzie 11,3 proc. wszystkich uczestników badania.

Podróżujący respondenci największą część swoich wakacyjnych oszczędności przeznaczą na podróże – 40 proc. Taki wynik jest o 7 proc. wyższy względem ubiegłego roku. Największą część swoich wakacyjnych oszczędności na podróże wydadzą Niemcy (50,8 proc.), Bułgarzy (45,8 proc.), Finowie (41,1 proc.) i Polacy (40,1 proc.).

Od 15 do 20 proc., najwięcej spośród wszystkich ankietowanych, na podróże zagraniczne przeznaczą mieszkańcy Bułgarii, Brazylii i Danii.

Najbardziej skłonni do wydania na nocleg w hotelu więcej niż 100 euro są badani z Norwegii (99,43 proc.). Respondenci z Niemiec (72,18 proc.), Czech (52,03%) i Bułgarii (48,72%) będą najczęściej korzystać z Airbnb, aby znaleźć zakwaterowanie.

Na co przeznaczone zostaną pieniądze?

Wśród najpopularniejszych czynności, na które respondenci wydadzą swoje wakacyjne oszczędności, znalazły się podróże krajowe (11,3 proc.). Najczęściej wymieniane były również wydatki na letnie ubrania (10,7 proc.) oraz aktywności grupowe, przede wszystkim plażowanie, przyjęcia i stołowanie w restauracji (10 proc.)

Aktywność w rodzinnym gronie i sport były najpopularniejsze w Meksyku, Kanadzie i Czechach. Wybrało tak 9,8 proc. respondentów z tych krajów, zaś wydarzenia społeczne wskazało 9,2 proc. Aktywności takie, jak prace w ogródku czy majsterkowanie, były najpopularniejsze na Łotwie, gdzie mieszkańcy przeznaczą na ten cel 16 proc. swoich dochodów.

Najważniejsze informacje o badaniu Wakacyjny Barometr Ferratum Group

  • Autorem badania jest grupa Ferratum. Odpowiedzi za pośrednictwem ankiety online zawierającej ustandaryzowany kwestionariusz udzielali klienci firmy z 18 krajów. Dochody wyrażane są w miejscowej walucie, natomiast względne wakacyjne wydatki określane są poprzez współczynnik dochodu dostępnego rodziny w danym kraju. Dochody rozporządzalne zostały dopasowane dla każdego kraju, natomiast przelicznik siły nabywczej powstał w oparciu o dane Banku Światowego z 2014 r.
  • Grupę respondentów stanowiły 22 tys. gospodarstw domowych. Wiek ankietowanych wynosił od 18 do 61 lat. Ponad połowę z nich stanowiły kobiety – 54,4 proc. Średni rozmiar gospodarstwa domowego badanych wynosił 2,9 osoby. Średni rozporządzalny przychód netto gospodarstw uczestniczących w badaniu mieścił się w przedziale 603 – 2631 euro.
  • Badanie uwzględniało pytania nie tylko o czynniki demograficzne, ale również o dostępny miesięczny przychód netto ankietowanych. Formularz zawierał również pytania o sumę, jaką przeznaczą na wakacje i aktywności, a także czy będą korzystać z bankowości internetowej za granicą i usług Airbnb.
  • Przy tworzeniu raportu wykorzystano walutę właściwą dla danego kraju. Odpowiedzi zostały zunifikowane, by oddać właściwą moc nabywczą każdego kraju. Ankieta była anonimowa.

Pełny raport do pobrania:

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *