Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyskał nowe kompetencje, które umożliwią jeszcze skuteczniejsze zwalczanie nadużyć na rynku finansowym. 15 grudnia 2018 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym. Dzięki wprowadzonym zmianom UOKiK może nałożyć kary na menedżerów, którzy umyślnie naruszyli zbiorowe interesy konsumentów lub świadomie stosują klauzule niedozwolone.

Nowe kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

„Nowe kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to kolejny krok w walce z nadużyciami na rynku finansowym. Będziemy korzystać z nowych narzędzi, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że to decyzje oraz nadzór kadry zarządzającej mają ogromny wpływ na stosowanie przez firmę praktyk, które naruszają prawa konsumentów. Może to być np. wywieranie presji na sprzedawców, by pozyskiwali jak najwięcej klientów, nawet kosztem wprowadzania ich w błąd.” – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoim oficjalnym komunikacie informuje, że wpłaty za kary nakładane na nieuczciwych przedsiębiorców z branży finansowej, trafią do Funduszu Edukacji Finansowej. Fundusze przeznaczone zostaną na zwiększenie działań edukacyjnych, które podniosą poziom świadomości finansowej Polaków. Wysokość kar może osiągnąć maksymalnie 2 miliony złotych, a dla menedżera spółki z sektora finansowego – nawet 5 milionów złotych. Sankcja finansowa na osobę fizyczną może być orzekana w decyzji, w której prezes UOKiK nałoży karę na przedsiębiorcę. Dotychczas było to możliwe w konsekwencji naruszenia przepisów o ochronie konkurencji.

Marek Niechciał, prezes UOKiK

Marek Niechciał, prezes UOKiK dodaje: „Dzięki nowelizacji, usprawni się wymiana informacji między organami administracji, ponieważ prezes UOKiK został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i będzie brał udział w jej posiedzeniach z głosem doradczym. – Cieszę się też, że skład KNF został zwiększony. Dzięki temu będzie można szerzej spojrzeć na sprawy rynku finansowego.”

Źródło: uokik

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *