Odpowiedzialność społeczna to pojęcie szczególnie związane z instytucjami działającym na rynku finansowym, np. bankami, SKOK-ami.

Sektor finansowy a zaufanie publiczne

Podmioty sektora finansowego są poddawane szczególnemu nadzorowi ze strony prawa i opinii publicznej. Ich wyjątkowa pozycja w gospodarce opiera się na zdolności wywierania pośredniego wpływu na sytuację finansową klientów. Szczególnie tyczy się to tych instytucji, którym konsumenci powierzają swoje pieniądze, np. banków, domów maklerskich, SKOK-ów, funduszy inwestycyjnych czy towarzystw ubezpieczeniowych. Tego typu podmioty muszą wzbudzać powszechne zaufanie i cieszyć się doskonałą reputacją, w przeciwnym wypadku klienci mogą wątpić w ich wiarygodność.

Firmy sektora finansowego można określić mianem instytucji zaufania publicznego, ponieważ muszą zapewniać bezpieczeństwo swoim klientom i ich środkom. Skłonność do wywiązywania się z podjętych zobowiązań, rzetelność i uczciwość to integralne cechy tego typu podmiotów. We wspólnym interesie wszystkich firm działających w tym sektorze jest zapewnienie konsumentów o działaniu zgodnie ze standardami instytucji zaufania publicznego.

Dotyczy to np. firm pożyczkowych, które – aby skutecznie konkurować z bankami – przyjmują standardy działania przypisane tradycyjnie instytucjom zaufania publicznego, a więc wiarygodność, rzetelność, uczciwość i bezpieczeństwo. – tłumaczy przykład Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines SA.

Odpowiedzialność społeczna w praktyce

Fakt, że instytucje finansowe obdarzone są zaufaniem publicznym oznacza, że powinny stosować najwyższe standardy współpracy wewnętrznej oraz zewnętrznej. Zarówno w relacjach ze swoimi klientami, pracownikami, dostawcami, jak i partnerami biznesowymi muszą działać etycznie i uczciwie. Stosowanie nieuczciwych praktyk burzy bowiem reputację i wiarygodność instytucji, a w konsekwencji wpływa na spadek zaufania wobec niej.

Odpowiedzialność społeczna w biznesie to pojęcie niezwykle zbliżone do charakterystyki instytucji zaufania społecznego. Wspólnym mianownikiem tych dwóch definicji jest etyczne i rzetelne budowanie relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wdrażanie takich zasad postępowania leży w interesie firm sektora finansowego ze względu na konieczność zachowania wiarygodności w oczach konsumentów.

Jednakże kierowanie się wyłącznie utylitarnymi przesłankami w budowaniu modelu działania firmy jest ryzykowne w dłuższym okresie, ponieważ prędzej czy później wystąpią w otoczeniu czynniki, które zdawać się mogą wymuszać na uczestnikach sektora finansowego zachowania sprzeczne ze standardami instytucji zaufania publicznego, a więc i społecznie nieodpowiedzialne. – tłumaczy Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines SA.

Przykładem tego typu czynników jest niekorzystna zmiana w gospodarce, zwiększenie konkurencji sektora, pojawienie się nowych zagrożeń lub możliwości na rynku. Wszystkie te wydarzenia mogą zachęcić firmę do wyboru drogi na skróty. Obowiązkiem tego typu podmiotów jest jednak nieustanne pielęgnowanie systemu wartości i dostosowywanie go do sytuacji panującej na rynku. Tego rodzaju system wartości musi określać normy oraz zasady etycznego postępowania, których przestrzegać będą nie tylko właściciele firmy, ale także zarząd oraz wszyscy pracownicy.

Wydaje się, że świadomość znaczenia systemu wartości firmy jest w sektorze finansowym bardzo silna, zwłaszcza po okresie publicznej krytyki całego sektora w latach 2008-2011. Systemy wartości firm, w połączeniu z działaniami o charakterze utylitarnym, sprawiają że prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu stało się oczywistością w sektorze finansowym. – mówi Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines SA.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *