Według opracowanego na II kwartał 2017 r. Raportu “Sytuacja na rynku Consumer Finance” niemal ¾ polskich konsumentów zauważa korzyści wynikające z przynależności Polski do związku państw europejskich.

CZYM JEST RAPORT

Projekt badawczy „Sytuacja na rynku consumer finance” prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006r., w odstępach kwartalnych. Realizowany jest on przy pomocy ankiety badawczej metodą testu koniunktury i odnosi się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance.

OTRZYMANE WYNIKI

Reprezentatywna grupa polskich konsumentów została poproszona o wskazanie, czy dostrzegają oni korzyści płynące z obecności Polski w Unii Europejskiej, a także o przedstawienie głównych korzyści związanych z tym zjawiskiem.

Wyniki badania są potwierdzeniem wysokiego stopnia euroentuzjazmu, panującego wśród polskiego społeczeństwa. Pokazują też, że na przestrzeni 13 lat, jakie minęły od momentu wejścia Polski do UE, pozytywne nastroje w tym obszarze nie zmieniły się  – mówi dr hab. Piotr Białowolski z IRG SGH.

Zdecydowana większość badanych (aż 72,9%) przyznała, że dostrzega takie korzyści. Tylko 7,7% wszystkich ankietowanych nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a prawie 20% nie ma zdania lub nie wypowiedziała się.

CO ZYSKUJEMY?

Wśród wymienianych benefitów, najistotniejszym okazała się możliwość łatwego podróżowania po krajach Wspólnoty (77%). Nieco niżej w zestawieniu, z wynikiem 72%, znalazło się finansowanie inwestycji ze środków unijnych tj.: autostrady, czy ochrona środowiska. Ponadto, aż 58% ankietowanych zauważa szersze możliwości wyboru miejsca pracy przez polskich obywateli.

Wśród innych korzyści związanych z przynależnością naszego kraju do Unii Europejskiej wymienia się także łatwiejszą wymianę handlową z pozostałymi krajami, co zdecydowanie pobudza wzrost gospodarczy oraz wzbogaca rynek wewnętrzny. Większa możliwość wyboru kraju na pobyt stały to prawie 32% wszystkich odpowiedzi, a bycie dumnym obywatelem Wspólnoty Europejskiej – 28%. Ważnym aspektem, zwłaszcza dla ludzi młodych, jest możliwość studiowania i zdobywania wiedzy na uczelniach w pozostałych krajach UE.

Silne poparcie, jakie ma UE w Polsce, na pewno nie jest zaskoczeniem, bowiem również w innych badaniach Polacy pokazali, jak bardzo doceniają naszą obecność w Unii. Jednak obok oczywistych korzyści, jakimi są swoboda podróżowania oraz dofinansowanie z funduszy strukturalnych, na uwagę zasługuje świadomość wkładu, jaki dla wzrostu gospodarczego ma swobodna wymiana handlowa. Badanie pokazało, że jest to ważne dla blisko połowy ankietowanych. Co ciekawe, dla prawie 1/3 respondentów bardzo istotna jest też możliwość studiowania w wybranym kraju Unii. – podkreśla dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *