W swoim najnowszym raporcie, EUROFINAS przedstawiło dane, które pozwalają ocenić kondycję europejskiej gospodarki. Dotyczą one rezultatów działania zrzeszonych w EUROFINAS organizacji na ich rynkach narodowych. Grupa reprezentuje na forum europejskim instytucje finansowe z 18 krajów Europy. Poza Unią Europejską, do EUROFINAS należą instytucje finansowe z Turcji czy Norwegii, co daje szerszą ocenę możliwości w europejskiej sferze finansowej.

Najnowszy raport zbierający dane z I półrocza 217 roku dowodzi, że po raz kolejny widoczne są dobre statystyki sprzedaży kredytów. Dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF ocenia, że pomimo tego, iż dynamika w skali całego półrocza nie była tak wysoka, jak w I kwartale, to utrzymujące się, procentowe wzrosty są dowodem na optymistyczne nastroje konsumentów.

Badany okres, porównany do pierwszego półrocza 2016 ukazał, że:

  • wzrosły wolumeny kredytów na zakup samochodów nowych i używanych – o 5,2%,
  • szybciej rosły kredyty konsumpcyjne – ich wzrost przekroczył 6%,
  • nowa produkcja kredytowa wzrosła o 5,9%.

W raporcie porównano także wyniki osiągane przez poszczególne kraje. Na szczególną uwagę zasługuje Hiszpania i Portugalia ze względu na ich nie tak dawne problemy gospodarcze. Na podstawie wyników można przyznać, że konsumenci z tych krajów, kryzys mają już za sobą. Świadczy o tym wzrost o blisko 11%.

Aktywność konsumentów w Europie ukazała się także w sferze kredytów samochodowych. Duża dynamika przyrostu odnotowana została w Portugalii (25%) oraz Niemczech i Hiszpanii. Wyraźny spadek natomiast został dostrzeżony we Francji.

 

Źródło: kpf.pl

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *