Postępowania UOKiK toczą się obecnie w sprawach aż 60 firm pożyczkowych działających na polskim rynku pozabankowym.

W tej chwili UOKiK prowadzi blisko 60 postępowań w sprawach dotyczących firm udzielających pożyczek pozabankowych. To właśnie po tego typu zobowiązania najczęściej sięgają osoby, które pilnie potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki, ale na wniosek o kredyt w banku uzyskały odpowiedź odmowną. Pożyczki pozabankowe zapewniają szybki i wygodny dostęp do niezbędnych środków. W ubiegłym roku UOKiK wydał aż 9 decyzji w sprawach podmiotów działających w tej branży. Postępowania UOKiK dotyczyły firm Net Credit, Meritum Polska, Incredit, Provident Polska, Wonga.pl, Compass Money, EGF Council, Council oraz For you.

Których pożyczkodawców należy unikać?

Grupa Złotówka pod lupą UOKiK

Grupę Złotówka tworzą marki Złotówka Bis, Złotówka Duo oraz Złotówka Three. Głównym zarzutem skierowanym w stronę tych podmiotów jest podejrzenie o tzw. rolowanie pożyczek. Oznacza to sytuację, w której klient mający problemy w spłacie zobowiązania podjętego w jednej spółce, zachęcany jest do podjęcia kolejnej pożyczki w drugiej spółce. Podmioty z grupy Złotówka na zmianę podpisują z nim umowy na nowe pożyczki, których celem ma być spłata poprzednich zobowiązań. Grupa cieszyła się stałym dochodem, jednak dług klienta stale rósł, a on sam popada w coraz większe problemy finansowe.

Takie działanie to wyraźne pogwałcenie ustawy o kredycie konsumenckim w kwestii wysokości kosztów pożyczek. Zgodnie z art. 36c tej ustawy: jeżeli konsument nie spłacił pożyczki w ciągu 120 dni i zaciąga kolejną, to jest chroniony – wszystkie pobierane w tym czasie opłaty muszą się zmieścić w limicie kosztów pozaodsetkowych naliczanych od kwoty pierwszego kredytu. To właśnie ten przepis ma zapobiegać rolowaniu, czyli nadmiernemu zadłużaniu się klienta, który kolejnymi pożyczkami próbuje spłacać poprzednie zobowiązania.

Euroexpert opinie UOKiK

Równocześnie UOKiK prowadzi także postępowanie przeciwko pochodzącej z Bydgoszczy firmie Euroexpert. Skierowany został wobec niej zarzut zatrzymywania całości opłat pobranych z tytułu przygotowania umowy przy wcześniejszej spłacie pożyczki przez klienta. Tymczasem według polskiego prawa przy wcześniejszej spłacie pożyczki klientowi należy zwrócić proporcjonalnie wszystkie opłaty naliczone przez kredytodawcę do czasu, w którym umowa już nie będzie realizowana.

Jak uchronić się przed nieuczciwym pożyczkodawcą?

Przy analizowaniu warunków wybranego zobowiązania finansowego należy zwrócić uwagę na wysokość kosztów kredytu oraz pozostałych związanych z nim opłat. Limit wysokości odsetek określa kodeks cywilny. Obecnie nie mogą one wynieść więcej niż 10 proc. wartości zobowiązania. Z kolei pozaodsetkowe koszty zobowiązania (np. prowizja, opłata za przygotowanie umowy czy za ubezpieczenie) nie mogą być wyższe niż kwota, którą pożyczamy. Ich maksymalna wysokość to suma 25 proc. kwoty pożyczki i 30 proc. kwoty zmiennej, która zależy od parametrów podejmowanego zobowiązania. Przed podjęciem pożyczki i zawarciem umowy pożyczkodawca musi przedstawić konsumentowi formularz informacyjny. To właśnie w nim konsument znajdzie informacje o ostatecznych kosztach zobowiązania oraz wysokości pobieranych przez pożyczkodawcę opłat.

Jeszcze na etapie wyboru pożyczkodawcy należy również sprawdzić wybraną firmę w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego. Dopiero wtedy będziemy mieli pewność, że legalnie udziela ona zobowiązań finansowych. Dodatkowym potwierdzeniem uczciwości i przejrzystości oferty wybranej firmy jest Certyfikat Odpowiedzialnego Pożyczkodawcy Loan Magazine. Przyznawany jest tym podmiotom, które na polskim rynku pozabankowym wyróżniają się odpowiedzialnym podejściem do konsumenta i troską o jego sytuację finansową.

Warto pamiętać, że z każdego kredytu konsumenckiego mamy prawo zrezygnować. Możemy odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania, choć wiąże się to z koniecznością oddania odsetek związanych za czas, w którym pożyczone pieniądze znajdowały się na naszym koncie. Klient ma również możliwość wcześniejszej spłaty każdej pożyczki. Wówczas należy mu się zwrot części pobranych opłat – proporcjonalnie do okresu, w którym zobowiązanie zostało spłacone.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *