Polski Związek Instytucji Pożyczkowych otrzymał zawiadomienie o firmie dopuszczającej się wielu nieprawidłowości w zakresie udzielania zobowiązań pozabankowych. Analiza PZIP wykazała, że Zanimalo.pl nie spełnia wymogów ustawy o kredycie konsumenckim, pobiera wygórowane opłaty od swoich klientów oraz rażąco narusza standardy dotyczące reklamy produktów kredytowych.

PZIP na straży bezpieczeństwa polskich konsumentów

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych prowadzi stały monitoring krajowej branży pożyczkowej. Instytucja wykrywa i przeciwdziała praktykom naruszającym prawo regulujące działalność pożyczkodawców, czuwając w ten sposób nad bezpieczeństwem polskich konsumentów. Ta uważna kontrola branży pożyczkowej pozwoliła wykryć wiele nieprawidłowości, które stanowiły duże zagrożenie dla klientów i wpływały negatywnie na odbiór polskiej branży pożyczkowej.

Niedawno PZIP otrzymał zawiadomienie dotyczące Zanimalo.pl. To podmiot niebędący firmą pożyczkową, należący do firmy Teleport Media. Analiza przeprowadzona przez PZIP wykazała, że marka dopuszczała się wielu nieetycznych zachowań, m.in. niewłaściwie wypełniała obowiązki informacyjne. Na stronie internetowej Zanimalo brakuje wielu istotnych wiadomości, a reprezentatywny przykład zobowiązania nie jest zgodny z wymogami prawnymi ustawy regulującej działalność pożyczkową. W dodatku Zanimalo.pl od swoich klientów oczekuje uiszczania dużych opłat. Ich wysokość znacznie przekracza dopuszczalną maksymalną stopę oprocentowania pożyczek w Polsce.

reklama firmy Zanimalo

Duże wątpliwości Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych wzbudza również reklama firmy Zanimalo. Marka swoją ofertę kieruje bowiem do „zadłużonych, nawet bezdomnych”. Taki przekaz stanowi rażące naruszenie standardów etyki, która obowiązuje produkty kredytowe. Taka forma reklamy łamie również zasady ujęte w Kodeksie Reklamy Kredytu Konsumenckiego, który przyjęty został przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Tymczasem Zanimalo.pl na swojej stronie internetowej nielegalnie posługuje się właśnie danymi podmiotów należących do PZIP, zapewne w celu uwiarygodnienia swojej działalności. W ten sposób naraża na szwank reputację uczciwych firm pożyczkowych. W związku z tą sprawą PZIP podjął już próby kontaktu z siecią afiliacyjną współpracującą z siecią Zanimalo oraz z Teleport Media, aby przekazać im informacje o wykrytych naruszeniach.

Polski internet można przyrównać czasami do czarnej dziury w kosmosie. Zarówno można tam znaleźć wszystko, gdy nic nie potrzebujemy, jak i nic, gdy szukamy czegoś konkretnego. Na nieszczęście tego typu dziury trafią na bezradnych czasami konsumentów, a co najgorsze – w chwili nagłej potrzeby, gdzie niejednokrotnie zaburzone mogą być w tym czasie zachowania zdrowego rozsądku przez potoczne roztargnienie. Na tego typu sytuację liczą właśnie „wydawcy” tego typu serwisów, którzy pod przykrywką „ładnej witryny” i kilku reklamowych sloganów oszukują nieświadomych użytkowników internetu szukających uczciwych ofert pożyczkowych – komentuje Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Loan Magazine.

Pożyczaj bezpiecznie

Obecnie nie wiadomo, ile osób skorzystało z oferty marki Zanimalo.pl, narażając się przy tym na stres i dodatkowe koszty. Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, należy dokładnie sprawdzać firmy pożyczkowe, z których usług chcemy skorzystać. W ten sposób zyskamy gwarancję, że działają one uczciwie i zgodnie z zasadami odpowiedzialnego pożyczania. Taką gwarancją rzetelności firmy jest Certyfikat Odpowiedzialnego Pożyczkodawcy Loan Magazine, którym nagradzane są firmy działające zgodnie z prawem oraz z dbałością o sytuację finansową swoich klientów.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *