Trendy kredytowe na przestrzeni ostatnich miesięcy przedstawia najnowszy raport "Kredyt Trendy. Raport półroczny Biura Informacji Kredytowej".

I połowa 2018 r. przyniosła znaczny wzrost zainteresowania zobowiązaniami finansowymi przeznaczonymi dla osób prywatnych. Ożywienie w tym segmencie to efekt utrzymujących się od dłuższego czasu niskich stóp procentowych oraz wyraźnej poprawy na rynku pracy i wiążącego się z nią wzrostu dochodów gospodarstw domowych. Specjaliści przewidują, że jeśli obecne trendy kredytowe się utrzymają, w przyszłości możemy spodziewać się dalszego wzrostu liczby sprzedaży kredytów konsumpcyjnych (w tym pożyczek pozabankowych).

Trendy kredytowe na rynku zobowiązań konsumenckich

Dotychczasowa stosunkowo słaba koniunktura na rynku zobowiązań konsumenckich została zastąpiona znaczącymi wzrostami, zwłaszcza w przypadku zobowiązań ratalnych. W czerwcu 2018 r. aż 8177 tys. osób sięgnęło bowiem po kredyt ratalny bądź gotówkowy. Tym samym liczba osób posiadających kredyt konsumencki wzrosła o 1,5%. Natomiast liczba osób posiadających kredyt ratalny wzrosła aż o 3% r/r.

Liczba kredytobiorców sektora bankowego rośnie już od ubiegłego roku. Z raportu półrocznego Biura Informacji Kredytowej wynika, że w czerwcu 2017 r. było ich o 46,3 tys. mniej niż w czerwcu 2018 r. Oznacza to wzrost o 0,3%. Z kolei liczba klientów sektora pozabankowego zwiększyła się w tym okresie o 122 tys. osób, co daje wzrost niemal o 30%. W obu sektorach w ciągu ostatniego roku przybyło łącznie 15 349 tys. klientów posiadających aktywne zobowiązania.

Pożyczamy częściej… i więcej

Na przestrzeni ostatniego półrocza wyraźnie wzrosła liczba kredytobiorców. O wiele szybszy wzrost możemy jednak zaobserwować w przypadku łącznej kwoty zadłużenia. W czerwcu 2018 r. osiągnęła ona pułap 159,2 mld zł. Oznacza to wzrost aż o 9,3% w stosunku do poprzedniego roku. Na wynik ten składają się zarówno kwoty podjętych zobowiązań ratalnych (17,1 mld zł), jak i kredytów gotówkowych (aż 142 mld zł). Oba te wskaźniki na przestrzeni ostatniego roku odnotowały zdecydowany wzrost (oba w wysokości ponad 9%). Równocześnie specjaliści podkreślają, że na rynku zobowiązań bankowych można zaobserwować wyraźny trend podejmowania większej ilości kredytów w niskich kwotach, tzn. poniżej 50 tys. zł.

Rynek pozabankowy

Eksperci BIK przypuszczają, że duży wzrost liczby klientów firm pożyczkowych może wynikać z faktu, że większość osób sięgających po pożyczkę pozabankową, posiada już otwarty kredyt bankowy. Warto jednak podkreślić, że coraz więcej osób wybiera ofertę pozabankową jako podstawowe źródło finansowania nadprogramowych wydatków. Liczba klientów firm pożyczkowych, którzy nie posiadają otwartych kredytów w bankach, na przestrzeni ostatnich miesięcy wzrosła aż o 41%. W czerwcu 2018 r. firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek aż 115,5 tys. osobom, które nie posiadają kredytu bankowego. Ponad połowa z nich to ludzie młodzi, poniżej 35. roku życia.

 

Dane źródłowe Raport półroczny Biura Informacji Kredytowej 

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *