Provident rozdaje dni wolne swoim pracownikom w ramach 23. edycji programu wolontariatu pracowniczego. Do programu zostało zgłoszone 39 projektów.

W tym roku Provident już po raz 23 organizuje wolontariat „Tak! Pomagam”. Największa instytucja pożyczkowa w Polsce pragnie tym samym zachęcić swoich pracowników do pomocy potrzebującym. W akcji regularnie uczestniczy około 400 pracowników firmy.

Provident dołączył tym samym do wąskiego grona firm w Polsce, które zdecydowały się w ten sposób zachęcać do wolontariatu. W 2011 roku marka otrzymała wyróżnienie Europejskich Nagród Wolontariatu Pracowniczego za wieloletnią pracę na rzecz promocji i rozwoju idei wolontariatu pracowniczego. Program „Tak! Pomagam” to jeden z najgłośniejszych programów tego rodzaju w naszym kraju. Był przedmiotem badań studentów i kadry akademickiej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Tegoroczna edycja programu

Obecnie do programu „Tak! Pomagam” zostało zgłoszone 39 projektów. Ich propozycje przedstawiali zarówno pracownicy, jak i doradcy Providenta. Wśród zgłoszonych projektów znalazła się m.in. organizacja zajęć  dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakup karmy oraz odnowienie boksów dla zwierząt ze schroniska czy zajęcia terapeutyczne dla pacjentów hospicjum. Wybór projektów do realizacji Provident powierzył niezależnej Radzie Programowej, w skład której wchodzą przedstawiciele NGOs oraz firmowi wolontariusze.

Nasi pracownicy doceniają to, że organizujemy wolontariat pracowniczy i umożliwiamy im udział w projektach pomocowych. W każdej edycji uczestniczy kilkuset wolontariuszy, którzy do tej pory zajmowali się tym po godzinach pracy. Aby ułatwić im realizację projektów wolontariackich, postanowiliśmy, że każdy z nich będzie uprawniony do dodatkowego dnia płatnego urlopu – mówi Patrycja Rogowska-Tomaszycka, członek zarządu Provident Polska. – Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom pracowników, dla których coraz większe znaczenie ma zaangażowanie firmy w działania społeczne oraz wartości takie jak odpowiedzialność za otoczenie czy zrównoważony rozwój – dodaje.

Provident – 11 lat pomagania

Program „Tak! Pomagam” ruszył w 11 lat temu, a każdego roku odbywają się dwie jego edycje. To właśnie wtedy pracownicy i doradcy klienta mogą zgłaszać projekty wspierania lokalnych organizacji pomocowych, np. w formie organizowania wycieczek czy warsztatów dla dzieci, rozmaitych eventów dla miejscowych społeczności czy remontów świetlic. Za sfinansowanie wybranych projektów odpowiada Provident, który przekazał na ten cel już ponad 1,5 mln zł.

Zaangażowanie firmy w projekty wolontariackie z pewnością zmienia oblicze tej pomocy. Mowa nie tylko o przekazywanych na ten cel środkach, ale przede wszystkim o promowaniu wolontariatu wśród pracowników. Dzięki temu kolejne osoby mogą odkrywać radość, jaką daje bezinteresowne pomaganie innym. Dzień wolny na wolontariat to dla pracowników dodatkowy, bardzo ważny sygnał, że firma ceni ich zaangażowanie. Na razie niewiele firm w Polsce zdecydowało się na takie rozwiązanie, ale mamy nadzieję, że będzie ich przybywać – mówi Dariusz Pietrowski z Centrum Wolontariatu, jeden z członków Rady Programowej „Tak! Pomagam”, która wybiera zwycięskie projekty.

Oprócz Dariusza Pietrowskiego w skład Rady Programowej 23. edycji programu weszli: Bogusław Homicki, reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy, Joanna Mielczarek, reprezentująca Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, Milena Jagoda, Dariusz Jurkiewicz – firmowi wolontariusze oraz przedstawicielki firmy – Maja Żuchowska i  Agnieszka Krajnik. Spośród 39 zgłoszonych projektów Rada wybrała 23, które zostaną zrealizowane. Kilka kolejnych projektów wyłonią internauci, głosując na facebookowym profilu programu „Tak! Pomagam”.

Wolontariat pracowniczy to przede wszystkim pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują, ale także aktywność, która buduje trwałe relacje między pracownikami firmy, pozwalając na realizację wspólnych celów i rozwijanie zainteresowań w gronie współpracowników – mówi Agnieszka Krajnik, koordynator ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Provident Polska, obchodzącej w tym roku 20-lecie działalności. Program „Tak! Pomagam” realizowany jest nieprzerwanie od 11 lat.

 

 

Provident Polska S.A.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *