EUROFINAS – organizacja reprezentująca dostawców usług finansowych w Europie powołała nowy Zarząd. 6 października 2017 roku w La Valetta na Malcie odbyła się konwencja generalna EUROFINAS, jednego z najbardziej znaczących interesariuszy europejskiego procesu legislacyjnego. Przedstawiciele 14 organizacji, zrzeszających ponad 1,2 tysiąca domów finansowych (w tym europejskie banki i instytucje niebankowe), podczas konwencji wybrali nowych członków Zarządu.

Polscy przedstawiciele Zarządzie EUROFINAS

Polskimi przedstawicielami Zarządu EUROFINAS zostali: Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Dominik Wieliński – wiceprzewodniczący Rady KPF, Prezes Optima SA. Alain Van Groenendael, który jest prezesem belgijskiego BNP Paribas oraz wiceprzewodniczącym L’Association Française des Sociétés Financières (ASF) – francuskiego stowarzyszenia firm finansowych, został wybrany na głównego prezesa Zarządu EUROFINAS. Nowy Zarząd rozpoczął swoją kadencję dnia 1 listopada 2017 roku i trwać będzie ona 2 lata.

Dominik Wieliński – nowo powołany Członek Zarządu EUROFINAS docenia aktywność KPF w EUROFINAS, gdyż już od 2006 roku daje ona możliwość śledzenia istotnych z punktu widzenia europejskich interesariuszy faktów, ważnych dla uruchomienia procesu legislacyjnego. Ma to duży wpływ na europejski rynek kredytowy. Natomiast kolejny polski Członek Zarządu EUROFINAS – Andrzej Roter, uważa, że: „Rzeczowe i bardzo merytoryczne zaangażowanie ekspertów EUROFINAS, w tym ekspertów krajowych, w procesy legislacyjne wszystkich regulacji, jakie są ważne dla profesjonalistów i praktyków środowiska kredytowego, pozwala każdemu z 10 sektorów tego rynku, reprezentowanego przez KPF, na budowanie kompetencji i sprawne przygotowanie się do wdrożenia nowych regulacji do polskiego porządku prawnego.”

Merytoryczne wsparcie ekspertów

Dzięki wsparciu merytorycznemu ekspertów, reprezentujących poszczególne, krajowe organizacje samorządowe, EUROFINAS może co roku uczestniczyć w kilkunastu procesach legislacyjnych. Kompetencje specjalistów z różnych sektorów finansowych (banki, ubezpieczenia, pożyczki, rejestry długów) są odpowiednio wykorzystywane w poprzez sprawnie zorganizowaną współpracę w obrębie kilku równolegle działających komitetów roboczych. Dzięki temu europejski rynek kredytowy ma szansę na jeszcze sprawniejsze i bardziej rzetelne funkcjonowanie, co może przynieść wymierne korzyści dla poszczególnych krajów przynależących do organizacji.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *