PSD2 to unijna dyrektywa Payment Service Directive, która reguluje rynek płatności detalicznych. Choć w Polsce obowiązuje już od 13 stycznia ubiegłego roku, jej pełnego wdrożenia możemy spodziewać się dopiero we wrześniu 2019 r. Co to oznacza dla FinTechów?

Powodem wprowadzenia nowych przepisów jest niedostateczne uregulowanie rynku przez obowiązującą dotychczas dyrektywę PSD. Szybko zmieniające się realia cyfrowego świata wymusiły kolejne zmiany w tym zakresie. Skuteczność nowej dyrektywy zależeć będzie przede wszystkim od jakości współpracy tradycyjnych instytucji finansowych z firmami technologicznymi działającymi w sektorze finansów.

Ustawa PSD2 obowiązuje w naszym kraju już od połowy stycznia ubiegłego roku. Jednak nowe prawo w pełni wdrożone zostanie dopiero we wrześniu 2019 roku. To właśnie wtedy wejdzie w życie wymóg udostępnienia przez banki API uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym. Nowe prawo określa te podmioty mianem TPP (Third Party Provider).

Branża finansowa w 2019 r.

Nowe prawo reguluje rynek płatności detalicznych, wspierając przy tym rozwój e-gospodarki. Rychłe wejście w życie dyrektywy PSD2 powinno mieć zatem niezwykle pozytywny wpływ na firmy z sektora FinTech w Polsce. Unijne przepisy wpłyną m.in. na obniżenie kosztów transakcji płatniczych czy zwiększenie bezpieczeństwa tego typu procesów. Dla firm technologicznych z sektora finansowego kluczową zmianą okaże się uzyskanie dostępu do rachunków bankowych swoich klientów, dzięki czemu będą mogły realizować ich zlecenia płatnicze.

Nowe uprawnienia FinTechów

PSD2 sprawi, że na rynku obok dotychczasowych instytucji realizujących transakcje płatnicze, pojawią się również nowi usługodawcy. Tego typu podmioty będą mogły gromadzić informacje o stanie rachunków bankowych swoich klientów, dzięki czemu zyskają błyskawiczny wgląd w ich sytuację finansową. TPP będą mogły również realizować płatności w imieniu klienta z wykorzystaniem jego konta bankowego, jednak będą w tym celu potrzebowały jego danych do logowania w bankowości internetowej.

PSD2 na rynku polskim

Dotychczasowa współpraca FinTechów z bankami nie przebiegała bezproblemowo. Instytucje rynku finansowego często borykały się z oporami banków w kwestii np. założenia rachunków firmowych. Specjaliści przewidują, że do zmian na tym gruncie nie wystarczą wyłącznie zmiana prawa. Potrzebna jest gruntowna reforma podejścia banków do współpracy z innymi podmiotami sektora finansowego.

Pełne wdrożenie PSD2 w Polsce nastąpi już we wrześniu 2019 r. Do tego czasu banki muszą być gotowe na współpracę z FinTechami. Instytucje ma w tym wspomóc projekt PolishAPI, który realizowany jest przez Związek Banków Polskich oraz podmioty działające na rynku finansowym. Zgodnie z jego harmonogramem banki są zobowiązane do wystawienia własnych środowisk testowych już w połowie marca 2019 r.

Co się zmieni dla klientów

Wejście w życie dyrektywy PSD2 ma znacznie zwiększyć bezpieczeństwo transakcji internetowych. Silne uwierzytelnianie klienta w formie co najmniej dwustopniowej metody identyfikacji wykluczy możliwość oszustwa w inicjowaniu płatności. Nowe prawo zwiększy także odpowiedzialność dostawców usług płatniczych za koszty poniesione w wyniku nieautoryzowanych transakcji.

Ścisły nadzór i standaryzacja nowych usług płatniczych ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, a także zwiększyć konkurencyjność rynku finansowego. Z kolei zwiększenie uprawnień nowych podmiotów wpłynie na rozwój branży technologii płatniczych nie tylko w kwestii transakcji online, ale również w wymiarze mobilnym.

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *