Rada Ekspertów Loan Magazine Awards 2018

rafal_tomkowicz_kapitula

Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Loan Magazine, związany z polskim rynkiem finansowym od 14 lat. Jako specjalista w zakresie wiedzy o finansach osobistych. Pełniłem funkcje menedżerskie i doradcze w kilku dużych instytucjach finansowych. Jestem autorem wielu publikacji poświęconych bankowości detalicznej. Współautorem jednej z pierwszych internetowych porównywarek finansowych. Redaktor naczelny internetowego nośnika informacji z obszaru wiedzy o bankowości www.banking-magazine.pl. Redaktor prowadzący pierwszego serwisu internetowego w całości poświęconego rynkowi pożyczek pozabankowych www.loan-magazine.pl, będącego wydawcą certyfikatu Odpowiedzialnego Pożyczkodawcy. Pomysłodawca i współtwórca spółki Sfera Finansów SA. W 2012 roku z sukcesem zawiązał spółkę akcyjną w ramach pozyskania środków pieniężnych z funduszu inwestycyjnego AER Finance dla stworzonego przez siebie projektu „wirtualny doradca finansowy”. Pełni w spółce funkcję prezesa zarządu. Przewodniczący rady nadzorczej spółki Inwestycje.pl SA, notowanej na rynku akcji GPW, oraz partner zarządzający w agencji marketingu internetowego Finpress.

edyta-szymczak

Edyta Szymczak – z branżą finansową związana od ponad 14 lat, w tym od ponad 10 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego Kierunku Menedżerskiego. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje m.in. dyrektora sprzedaży,  dyrektora operacyjnego, pełnomocnika zarządu, członka zarządu. Od 2007 roku w Grupie Kapitałowej KRUK. W latach 2009-2011 w ERIF BIG S.A. odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej. Nadzorowała również procesy obsługi konsumentów. Od połowy 2011 roku jest prezesem zarządu ERIF BIG S.A. Od czerwca 2015 roku członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych w Konfederacji Lewiatan. Członek wielu rad programowych. W przeszłości również członek Komisji Etyki w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W lutym 2016 roku otrzymała wyróżnienie pt „Postać Roku” podczas Gali Loan Magazine Awards 2015 za szczególny wkład w rozwój pozabankowego sektora pożyczkowego.

andrzej-roter

Andrzej Roter – Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku S.A., BRE Banku S.A., BEST S.A. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor zasad dobrych praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w tym współautor dokumentu zasad dobrych praktyk KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.

Dr Barbara Mróz-Gorgoń – ekspert w dziedzinie budowania strategii marki, brandingu i personal branding. Adiunkt w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od 2012 roku). Specjalizuje się w badaniach wizerunku marki. Autorka ponad 50 publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu, a w szczególności dotyczących strategii marki, brandingu oraz współczesnych trendów w zarządzaniu i marketingu strategicznym. Redaktor naukowy Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyła studia podyplomowe: Dziennikarstwo i Public Relations. Lektor międzynarodowej globalnej formuły Summer School. Opiekun koła naukowego marketingu i zarządzania: PRoMOTION. Od 2008 roku jest również praktykiem biznesu. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych oraz wyjazdów programu Erasmus +, w takich krajach, jak m.in.: Wielka Brytania, Francja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia, Portugalia, Włochy. Członek American Marketing Association, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego. Od 2015 roku członek Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji „Marketing Trends Conference”. Speaker formuły TEDex. Obecnie realizuje projekt naukowo-praktyczny: ZABERD:Strategia zwiększenia efektywności działań rozwojowych ZABERD S.A. poprzez zastosowanie nowoczesnych działań komunikacyjnych i marketingowych oraz innowacja w kreowaniu świadomości marki – branding na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach grantu MOZART prowadzonego przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

Jacek Wiśniewski Radca prawny i doradca podatkowy, partner zarządzający kancelarii prawnej #WIŚNIEWSKI.legal. Posiada ponad 18 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w międzynarodowych kancelariach prawnych o korzeniach amerykańskich, francuskich i niemieckich. W ramach swojej praktyki szczególnie interesuje się wpływem innowacji technologicznych na gospodarkę, w tym sektor finansowy. Uczestniczy w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2016-2018 członek Rady Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współtwórca Kongresu Sektora FinTech oraz zapalony moderator dyskusji i uczestnik paneli na konferencjach branżowych. W latach 2016-2018 członek kapituły przyznającej nagrody Loan Magazine. Pomysłodawca i organizator comiesięcznych spotkań #TechVoice, na których dyskutowane są najnowsze trendy w sektorach technologicznym i FinTech. Doradza polskim i międzynarodowym klientom korporacyjnym, między innymi, w zakresie consumer finance, usług płatniczych, prawa finansowego i bankowego, prawa handlowego oraz fuzji i przejęć (M&A) – w tym prowadził kilka procesów dezinwestycji w sektorze pożyczkowym – oraz w zakresie transakcji private equity i venture capital. Doradza również założycielom firm (w tym technologicznych) oraz inwestorom w negocjowaniu umów inwestycyjnych. W zakresie usług finansowych doradza firmom pożyczkowym, instytucjom płatniczym, sektorowi FinTech i bankom, ma duże doświadczenie we wprowadzaniu na rynek polski międzynarodowych firm z tych branż, negocjowaniu umów typu joint-venture pomiędzy uczestnikami rynku finansowego oraz w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji prawnej spełniającej odpowiednie wymogi regulacyjne, oraz w postępowaniach przed UOKiK i Rzecznikiem Finansowym. W latach 2013-2016 Członek (sędzia) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył kurs prawa europejskiego i angielskiego na Uniwersytecie Cambridge. Posługuje się językiem polskim, angielskim i francuskim.

bartosz-pundyk

Bartosz Pundyk, Dyrektor Sprzedaży w CRIF. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od ponad 10lat bezpośrednio powiązany z biurami informacji gospodarczej. Dyrektor Sprzedaży w CRIF – wiodącego dostawcy informacji kredytowej w Europie oraz jednego z kluczowych podmiotów w skali światowej.  Odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek produktów związanych z zarządzaniem ryzykiem, rozwiązań antyfraudowych, systemów branżowej wymiany danych oraz automatyzacją i optymalizacją procesów podejmowania decyzji dostosowanych bezpośrednio do polskich uwarunkowań prawnych.

 

Małgorzata Kąkol  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Informatyka i Cybernetyka Ekonomiczna (obecnie Data Science). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym. Doświadczenie zdobywała pracując w Polskiej Akademii Nauk i bankach takich jak: mBank, BGŻ i PKO BP nadzorując obszary ryzyka i korporacji. Obecnie pracuje w Grupie BIK pełniąc  funkcję Dyrektora Departamentu Rynku Korporacyjnego oraz Dyrektora Rynku MŚP. Odpowiada za współpracę z niebankowymi instytucjami finansowymi.

 

 

Maciej Hełmecki – Dyrektor Sprzedaży na Polskę Mintos  – związany jest z rynkiem finansowym od prawie dekady. Doświadczenie w sektorze finansowym zdobywał m.in. w PKO TFI S.A., PKO Bank Polski S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA. Współautor programu „Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu”, opracowanego w celu wyróżnienia na rynku przedsiębiorstw i instytucji, które aktywnie wspierają budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku. Z Mintos związany jest od lipca 2017 roku, był pierwszym polskim pracownikiem spółki w naszym kraju. Odpowiada za rozwój operacji w Polsce.   Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunkach Europeistyka, Zarządzenie jakością oraz Zarządzanie. W wolnych chwilach pasjonat sportów ekstremalnych i motoryzacji. W obszarze zawodowym pasjonat rozwiązań fintech’owych.

Renata Kopeć, Menadżer i ekspert o szerokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w pracy w sektorze finansowym, w obszarze Klientów z sektora Pośrednictwa Finansowego, Bankowości, Leasingu i Ubezpieczeń (majątkowych i życiowych, Korporacyjnych i masowych). Niespełna 10 letnie doświadczenie pracy na stanowiskach TOP Managmentu: Dyrektora Banku (PTF BANK i Santander Consumer Bank SA. oraz współpraca z S.C. MULTIRENT SA), jak również 8 letnie doświadczenie pracy w strukturach Towarzystw Ubezpieczeniowych takich jak InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, a obecnie zastępcy Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Grupie Ubezpieczeniowej Europa. Do swoich osiągnięć może zaliczyć m.in. stworzenie otwartej architektury współpracy Banku z ubezpieczycielami, a obecnie odpowiada za rozwój nowych obszarów współpracy Grupy Ubezpieczeniowej Europa z Instytucjami Finansowymi, z wykorzystaniem konkurencyjności i innowacyjności Spółek wchodzących w skład Grupy. Jest Absolwentem Studiów podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w Katedrze Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, na kierunku „Doradztwo Ubezpieczeniowe i Zarządzanie Ryzykiem Ubezpieczeniowym” oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła również Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Pedagogiczne przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a tytuł magistra inżyniera Technologii Żywności zdobyła na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Jakub Kostecki,  Prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. , Wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu (handel zagraniczny). Ukończył również Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute. Karierę zawodową rozpoczął w wieku 20 lat w firmie windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. W latach 2000 – 2004 współpracował z Kancelarią Prawną Koksztys, a przez następne dwa lata z Kancelarią Prawną Lexus gdzie pełnił funkcję kierownika Departamentu Prawnego odpowiedzialnego za nadzorowanie postępowań sądowych i egzekucyjnych, realizowanych na zlecenie klientów. Od 2006 roku związany z polsko-niemiecką firmą Kaczmarski Altor Asset Management Sp. z o.o., w której odpowiedzialny był za analizę, wycenę oraz zarządzanie nabytymi portfelami wierzytelności. W 2008 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa, a następnie prezesa Zarządu Kaczmarski Altor Asset Management. Od października 2008 roku wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, odpowiedzialny za rozwój współpracy z klientami strategicznymi, marketing i PR. Od listopada 2015 pełni równolegle funkcję prezesa Zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu zarządzania, windykacji, funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych. W 2017 roku Jakub Kostecki znalazł się w na liście najważniejszych menedżerów rynku windykacyjnego – „Who is who Rynek Windykacji”, opublikowanej przez Gazetę Finansową.

Krzysztof Opaliński – Absolwent Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. mechanik, 1982) oraz University of Manitoba w Kanadzie (MBA, 1990). W latach 1990-1995 pracował w firmie doradczej Aquarian Industries w Winnipeg jako konsultant oraz szef oddziału doradczego. Po powrocie do kraju pracował w firmach doradczych: Deloitte (1995-1996), Esprit Consulting (1997-2004) oraz Roland Berger (2008-2009) jako menedżer projektów. Od 2005 roku współtworzy Fines S.A., gdzie pełni  funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2009-2016 pełnił także funkcję Przewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

Joanna Michalska-Reich – Fanatyk komunikacji omnichannel, prelegent, dyrektor marketingu i PR w Tide Software Sp. z o.o. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w komunikacji z klientami i zarządzaniu produktem. Odpowiadała za rozwój i marketing systemów ERP działających stacjonarnie i w chmurze oraz e-commerce, m.in. takich producentów jak Comarch czy SAP. Aktualnie od ponad 5 lat związana z Tide Software, gdzie odpowiada za komunikację z klientami i promocję usług firmy oraz budowanie świadomości komunikacji omnichannel na polskim rynku. Wspiera klientów Tide Software w zarządzaniu danymi osobowymi zgodnie z nowym prawem ochrony danych osobowych oraz w poprawie jakości baz.

 

Adam Łącki – Jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu o specjalności zarządzanie jednostkami służby zdrowia. Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych. Od 1 marca 2005 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Pod jego kierownictwem KRD stało się trwałym elementem w polskiej gospodarce, tworząc ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych. W 2014 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W 2016 roku Adam Łącki po raz kolejny został uznany przez „Gazetę Finansową” jednym z 25 najlepszych menedżerów świata finansów w Polsce, a rok później znalazł się na liście 25 najlepszych menedżerów roku 2017 magazynu Home&Market. W październiku 2017 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych.

Michał Podgórski, Współzałożyciel Credit Invest S.A. Od ponad 10 lat zawodowo związany z finansami, bankowością oraz księgowością. Dotychczas z powodzeniem zajmował się analizowaniem finansów przedsiębiorstw oraz prowadzeniem księgowości międzynarodowych korporacji. W ubiegłorocznej edycji Loan Magazine Awards wyróżniony w kategorii „Biznesowy Partner Roku”. Obecnie wraz ze swoim zespołem dąży do wyznaczania nowych kierunków wspierania podmiotów z rynku pozabankowego.

 

 

Artur Więckowski – Prezes Zarządu Comparison Sp. z o.o. – jednego z wiodących wydawców finansowych w polskim internecie. Absolwent SGH i University of Minnesota. Od końca XX w. związany z rozwojem nowoczesnych usług finansowych, w dynamicznie rozwijających się spółkach, w Polsce i na rynkach zagranicznych. Zdobywca nagród branżowych takich jak Effie, Złoty Spinacz, SABRE, SuperBrand i in.

 

 

1
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *