Screen scraping to technika, która pozwala instytucjom automatycznie odczytywać informacje na temat wybranych klientów z serwisów transakcyjnych.

Screen scraping – szybka wymiana informacji

Screen scraping pozwala w łatwy i szybki sposób pozyskiwać dane personalne konsumenta. Są one konieczne na przykład do sprawdzenia jego zdolności kredytowej bądź przeniesienia jego rachunku do innego banku. Technika screen scrapingu polega na udostępnieniu przez konsumenta swoich danych do automatycznego logowania na konto otwarte w dotychczasowej instytucji finansowej i upoważnieniu wybranego banku do zalogowania się do serwisu transakcyjnego. W ten sposób konsument oszczędza sobie konieczności udawania się do oddziału banku w celu udzielenia mu niezbędnych informacji i zgód na pozyskanie danych do oceny jego wiarygodności jako klienta.

Dzięki stosowaniu screen scrapingu proces podejmowania kredytu może zostać znacznie przyspieszony ze względu na sprawniejszą weryfikację zdolności kredytowej. Ta technika mogłaby znaleźć zastosowanie także przy płynnym przenoszeniu rachunków z banku do banku. Dzięki niej z dotychczasowego banku mogłyby zostać przeniesione również dane tego rachunku, np. jego historia. Byłaby ona widoczna w nowym banku z poziomu bankowości elektronicznej.

Dużo trafniejszą nazwą zjawiska screen scrapingu byłoby pojęcie „direct accepted”. – mówi Rafał Tomkowicz, ekspert Loan Magazine. – Udzielenie przez konsumenta upoważnienia na logowanie się do serwisu transakcyjnego jego dotychczasowego banku pozwala bowiem wiarygodnym podmiotom usprawnić komunikację między sobą. Takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne w momencie, gdy konieczna jest szybka wymiana informacji między instytucjami finansowymi, np. w momencie przenoszenia konta z jednego banku do drugiego. – dodaje specjalista.

Niebezpieczeństwo czy wygoda

Na całym świecie screen scraping wzbudza wiele kontrowersji ze względu na możliwość zdobycia prywatnych danych przez podmioty do tego niepowołane. Przed wprowadzeniem tej techniki do bankowości ostrzega na przykład Komisja Nadzoru Finansowego. Stosowanie screen scrapingu obarczone jest bowiem ryzykiem związanym z ujawnieniem wybranej instytucji danych do logowania na swoim profilu bankowości elektronicznej. W przypadku przenoszenia konta bądź pobierania historii rachunku w celu zweryfikowania zdolności kredytowej, mowa jest jednak o udzieleniu dostępu wybranemu bankowi, a zatem instytucji wiarygodnej.

Duży niepokój wzbudza także sprawa bezpieczeństwa w sieci. To właśnie mechanizm przekazywania dostępów do logowania jest bardzo narażony na cyberataki, np. ataki phishingowe. Obawy społeczeństwa związane są również z kwestią właściwej ochrony danych osobowych, którą tego typu instytucje muszą zapewnić swoim klientom.

2
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *