Pod koniec marca 2019 roku, Biuro Informacji Kredytowej opublikowało informacje dotyczące sprzedaży pożyczek pozabankowych z pierwszych dwóch miesięcy roku oraz zestawiło je z analogicznymi danymi z roku ubiegłego. Jaka była wartość udzielonych pożyczek w analizowanych okresach?

W zestawieniu BIK, specjaliści przedstawili dane liczbowe i procentowe, które miały na celu zobrazowanie funkcjonowania rynku kredytów pozabankowych. Dotyczą one firm pożyczkowych współpracujących z BIK. Jak wynika z opublikowanej analizy, w lutym 2019 r. udzielono 206,7 tys. szt. pożyczek na kwotę 554 mln zł. Średnia wartość udzielanych pożyczek w tym miesiącu wyniosła 2681 zł, co w porównaniu z lutym 2018 daje wynik o 7% wyższy. W lutym br. firmy pożyczkowe przyznały pożyczki na łączną kwotę o 5,3% wyższą niż w roku ubiegłym, natomiast w ujęciu liczbowym widać spadek o 1,2%.

Sprzedaż pożyczek spada, ale rośnie ich wartość

Jak twierdzą eksperci, biorąc pod uwagę dwa pierwsze miesiące 2019 roku, można zauważyć, że w ujęciu liczbowym udzielono o 0,9% mniej pożyczek niż w tym samym okresie w roku 2018. Natomiast w ujęciu wartościowym widać wzrost o 4,5%. Analizując obecny rok, w styczniu i w lutym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na sumę 1,158 mld zł, a suma kredytów gotówkowych w SKOK-ach i bankach wyniosła 13,55 mld zł.

Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej w swoich wnioskach wymienił również fakt, że 43% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty pow. 5 000 zł, a w ujęciu liczbowym stanowiły one 11% lutowej sprzedaży. Pożyczki poniżej 1000 zł stanowiły 40% wszystkich pożyczek udzielonych w lutym 2019. Dodatnia dynamika liczby pożyczek dotyczyła tylko pożyczek niskokwotowych (poniżej 1 tys. zł) i wysokokwotowych (powyżej 5 tys. zł). W przypadku tej pierwszej grupy, wzrost wyniósł +9,7%, a drugiej +13,6%.

Prof. Rogowski zwrócił uwagę na liczbę pożyczek do 2 tys. zł. Ich suma w styczniu i w lutym 2019 roku wyniosła 265,92 tys., a ich łączna kwota to 248,97 mln zł. Liczby te można porównać do pożyczek w segmencie do 2 tys. zł, przyznawanych przez banki i SKOK-i. Było ich łącznie 90,93 tys. i razem wyniosły 107,65 mln zł. Prof. Rogowski zaznacza także, że w niskokwotowym (do 2 tys. zł) segmencie finansowania udział firm pożyczkowych raportujących sprzedaż do BIK-u wynosi w ujęciu liczbowym 74,5%, a w wartościowym 69,8%.

 

media.bik.pl

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *