Najnowszy raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce nie pozostawia złudzeń. Dynamika wzrostu sprzedaży zobowiązań pozabankowych w IV kwartale 2018 r. znacznie spowolniła. Pod koniec ubiegłego roku sprzedaż pożyczek pozabankowych spadła o ponad 10 proc.

„Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce. Raport z badania ankietowego Członków KPF” to analiza sytuacji sektora pośrednictwa kredytowego w IV kwartale 2018 r. Badanie zawiera m.in. wyniki podmiotów zrzeszonych w KPF w zakresie pośredniczenia w sprzedaży pożyczek pozabankowych. Specjaliści się zgodni, że pod koniec ubiegłego roku pojawiły się symptomy mogące świadczyć o tym, że dla branży nadciągają trudne czasy…

Sprzedaż pożyczek na cele konsumpcyjne

IV kwartał 2018 r. przyniósł załamanie dotychczasowej dynamiki wzrostu sprzedaży zobowiązań pozabankowych. W analizowanym okresie pośrednicy kredytowi zrzeszeni w KPF wzięli udział w niemalże 119 tys. tego typu transakcjach. Oznacza to, że z ich pomocą podjęto aż o 10,8 proc. mniej pożyczek pozabankowych niż w III kwartale 2018 r.

Spadki można zaobserwować nie tylko w liczbie podjętych zobowiązań, ale również w ich wartości. W okresie objętym badaniem łączna wartość pożyczek zawartych przy pomocy pośredników osiągnęła 393,5 mln zł. To wynik aż o 15 proc. niższy od tego odnotowanego w III kwartale 2018 r.

Czy koniec stabilnych wzrostów liczby oraz wartości sprzedanych pożyczek może oznaczać początek spadku zainteresowania konsumentów pożyczkami na cele konsumpcyjne? Polski rynek pozabankowy nadal się rozwija, o czym świadczy wzrost wartości udzielonych z pomocą pośredników pożyczek w ujęciu rocznym. W 2018 r. wartość ta osiągnęła blisko 1,8 mld zł. Ten wynik wskazuje na ogromne tempo wzrostu, gdyż jeszcze 2012 r. łączna wartość pożyczek pozabankowych podjętych na cele konsumpcyjne wynosiła zaledwie 31 mln zł.

 

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *