Zapowiadana od 2015 r. dyrektywa AML IV wejdzie w życie już 13 lipca. Jakie zmiany na rynku pożyczkowym wprowadzi nowe prawo?

Już 13 lipca 2018 roku w życie wejdzie Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wdraża ona do polskiego prawa zapisy europejskiej dyrektywy AML IV. Nowe regulacje nałożą szereg dodatkowych obowiązków na instytucje finansowe. Na co powinny się przygotować polskie firmy pożyczkowe?

Dyrektywa AML IV

Nadrzędnym celem nowej ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa na rynku finansowym, a także zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Przepisy proponowane przez Parlament Europejski i Radę Europejską weszły w życie już 25 czerwca 2015 r. Państwa członkowskie UE miały czas na wdrożenie ich do swoich porządków prawnych do 26 czerwca 2017 r.

Tymczasem polska ustawa została uchwalona przez Sejm dopiero 1 marca 2018 r. Jej wejście w życie planowane jest na 13 lipca 2018 r. Natomiast Unia Europejska pracuje już nad kolejną wersją dyrektywy – AML V.

Co się zmieni na rynku pożyczkowym

Dyrektywa AML IV reguluje działalność instytucji finansowych na wielu różnych płaszczyznach. Przede wszystkim nakłada nowe obowiązki informacyjne na instytucje działające na rynku finansowym, m.in. na banki, firmy pożyczkowe czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Mają być one wypełniane wobec instytucji publicznych nadzorujących i kontrolujących rynek. Polscy pożyczkodawcy muszą także przygotować się na szereg zmian w zakresie weryfikacji klientów i źródła pochodzenia kapitału. Będą zobowiązani na przykład do tworzenia ocen ryzyka oraz badania statusu PEP każdego potencjalnego klienta jeszcze przed zawarciem umowy.

Dyrektywa wchodzi w życie już za kilkanaście dni. Czasu na przeszkolenie pracowników oraz odpowiednie dostosowanie działalności finansowanej do wymogów nowego prawa pozostało bardzo niewiele. Tymczasem niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę może poskutkować dotkliwą karą finansową, zarówno dla instytucji finansowej, jak i dla członków jej zarządu. Za niedostosowanie działalności do ustawy AML IV przewidziane są także sankcje karne, łącznie z karą pozbawienia wolności.

 

 

 

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *