Zbigniew Ziobro przygotowuje projekt nowej ustawy, który zakłada gruntowne zmiany w zakresie spłaty kredytów hipotecznych.

Zbigniew Ziobro chce rewolucyjnych zmian w zakresie spłaty kredytów hipotecznych. Resort sprawiedliwości przygotowuje nową ustawę, która ma wspomóc osoby mające trudności z uregulowaniem swoich zobowiązań. Projekt zapowiadanych zmian zakłada wprowadzenie trzech zasadniczych mechanizmów, które mają przynieść znaczne korzyści kredytobiorcom znajdującym się w finansowych tarapatach. Ma być to koncepcja „klucze za dług”, sądowe przewalutowanie oraz czasowa obniżka spłat.

Ziobro odciąży kredytobiorców…

Kontrowersyjna koncepcja „klucze za długi” zakłada, że kredytobiorca mający problemy finansowe będzie mógł uwolnić się od spłaty kredytu hipotecznego poprzez oddanie swojego mieszkania. Obecnie banki nie zadowalają się przejęciem nieruchomości od dłużników, którzy mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Wymagają od nich dalszej spłaty kosztów związanych z udzieleniem finansowania, np. wynikających z odsetek lub kursu. Po wejściu w życie nowych przepisów, oddanie mieszkania ma zakończyć proces spłaty kredytu hipotecznego i położyć kres takim żądaniom.

Nowe prawo nie obejmie jednak tzw. frankowiczów, którzy mają dziś ogromne problemy ze spłatą podjętych zobowiązań. Ustawa ma dotyczyć wyłącznie kredytów zaciągniętych po wejściu w życie nowego prawa. W tej chwili banki podchodzą jednak z dużą rezerwą do udzielania kredytów walutowych i stały się one rzadkością na polskim rynku kredytowym.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w życie dwóch dodatkowych zmian w procesie upadłości konsumenckiej. Jedną z nich jest czasowe obniżenie wysokości rat, obowiązujące przez okres nie dłuższy niż pięć lat. Sąd może również zadecydować o konieczności przewalutowania kredytu, choć projekt nowej ustawy nie precyzuje kwestii kursu. Ministerstwo wskazuje, że decyzje sądu w tym zakresie mają być uzależnione od całokształtu okoliczności danej sprawy. Oba te rozwiązania również będą dostępne wyłącznie dla kredytów podjętych po wejściu w życie nowej ustawy.

…i obciąży banki

Mechanizm „klucze za dług” ma być nieocenioną pomocą dla obywateli mających problemy ze spłatą swojego kredytu hipotecznego. Resort sprawiedliwości zakłada, że utrata nieruchomości to ogromny cios finansowy dla dłużników i nie należy ich dodatkowo obciążać kolejnymi kosztami. Jednak wprowadzenie takiego rozwiązania wiąże się ze zwiększonym ryzykiem biznesowym dla banków. Z tego powodu najnowsze propozycje zmian prawnych w zakresie kredytów hipotecznych wzbudziły ogromne kontrowersje polskiego sektora finansowego.

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *